Test: Věk a vše o něm

Vydáno dne 20.06.2010

Umíte správně používat nejrůznější spojení a struktury spojené s udáváním věku člověka? 1. She learned how to read ________ the age of five.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. since
 2. You're watching The Little Mermaid? ________ are you, seven?

  1. How
  2. How aged
  3. What
  4. What's age
 3. One lady in our village ________ 100 last week. There was a huge celebration!

  1. became
  2. came
  3. grew
  4. turned
 4. My son is about the same ________ your daughter, isn't he?

  1. age as
  2. age like
  3. years old as
  4. years old like
 5. She went on vacation to South Africa with her ________ baby.

  1. six month old
  2. six months old
  3. six-month-old
  4. six-months-old
 6. Rob Gauntlett, ________ 19, became the youngest Briton to climb Mount Everest.

  1. aged
  2. aging
  3. of the age
  4. old
 7. He was arrested for ________ drinking.

  1. below age
  2. below the age
  3. under the age
  4. underage
 8. John met his future wife when he was in his late ________.

  1. twenties
  2. twentieth
  3. twenty
  4. twentyish
 9. We arrived at the entrance and there was a woman of about 35 years ________ age handing out fliers.

  1. by
  2. in
  3. of
  4. old
 10. Because he was ________, he needed his parents' consent.

  1. a lesser
  2. a minor
  3. a minority
  4. an inferior
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) d, 4) a, 5) c, 6) a, 7) d, 8) a, 9) c, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: