Pink - Dear Mr. President

Vydáno dne 21.06.2009

Slovíčka z písně zpěvačky PINK s názvem ‚Dear Mr. President‘ 
behind - vzadu, pozadu
BrE
/bɪ'haɪnd/ Přehrát
AmE
/bɪ'haɪnd/ Přehrát

adverb - at the back

 
blind - slepý
BrE
/'blaɪnd/ Přehrát
AmE
/'blaɪnd/ Přehrát

adjective - not able to see

bomb
bomb - bomba, nálož
BrE
/'bɒm/ Přehrát
AmE
/'bɑ:m/ Přehrát

noun - a container filled with explosives

 
cardboard - lepenka, kartón (materiál)
BrE
/'kɑ:dˌbɔ:d/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rdˌbɔ:rd/ Přehrát

noun - thick paper-like material, usually used for making boxes etc.

 
cell - cela
BrE
/'sel/ Přehrát
AmE
/'sel/ Přehrát

noun - a small room in a prison where a criminal is locked

 
cocaine - cocain, kokain
BrE
/kəʊ'keɪn/ Přehrát
AmE
/koʊ'keɪn/ Přehrát

noun - a highly addictive drug obtained from the leaves of the coca plant

 
dumb - němý
BrE
/'dʌm/ Přehrát
AmE
/'dʌm/ Přehrát

adjective - not able to speak

 
first lady - první dáma
BrE
/ˌfɜ:st'leɪdi/ Přehrát
AmE
/ˌfɜ:rst'leɪdi/ Přehrát

noun - the president's wife

 
gay - homosexuální
BrE
/'geɪ/ Přehrát
AmE
/'geɪ/ Přehrát

adjective - homosexual

hell
hell - peklo
BrE
/'hel/ Přehrát
AmE
/'hel/ Přehrát

noun - a place where the devil lives or where bad people are believed to go after they die

hold
hold - držet
BrE
/'həʊld/ Přehrát
AmE
/'hoʊld/ Přehrát

verb - to have something in your hand

homeless
homeless - bez domova, nemající domov
BrE
/'həʊmləs/ Přehrát
AmE
/'hoʊmləs/ Přehrát

adjective - not having a home

 
honestly - čestně, poctivě, upřímně
BrE
/'ʌnəstli/ Přehrát
AmE
/'ʌnəstli/ Přehrát

adverb - fairly, without lies

 
chance - šance (příležitost či možnost)
BrE
/'tʃɑ:ns/ Přehrát
AmE
/'tʃæns/ Přehrát

noun - an opportunity to do or achieve something

 
imagine - představit si
BrE
/ɪ'mædʒɪn/ Přehrát
AmE
/ɪ'mædʒɪn/ Přehrát

verb - to form a picture in your mind

 
lonely - osamělý
BrE
/'ləʊnli/ Přehrát
AmE
/'loʊnli/ Přehrát

adjective - unhappy because of being alone

mirror
mirror - zrcadlo, zrcátko
BrE
/'mɪrə/ Přehrát
AmE
/'mɪrər/ Přehrát

noun - a glass surface in which you can see your reflection

 
pave - dláždit, vydláždit
BrE
/'peɪv/ Přehrát
AmE
/'peɪv/ Přehrát

verb - to make the surface of a path or a road hard by putting stones or bricks on it

pray
pray - modlit se
BrE
/'preɪ/ Přehrát
AmE
/'preɪ/ Přehrát

verb - to speak to a god

 
pretend - předstírat
BrE
/prɪ'tend/ Přehrát
AmE
/prɪ'tend/ Přehrát

verb - to act like something is true but it is not, to act in a deceptive way

 
proud - pyšný, hrdý
BrE
/'praʊd/ Přehrát
AmE
/'praʊd/ Přehrát

adjective - feeling good about yourself because of what you are, what you have or what you have done

 
rebuild - přestavět, rekonstruovat, znovu postavit
BrE
/ˌri:'bɪld/ Přehrát
AmE
/ˌri:'bɪld/ Přehrát

verb - to build again

 
rest - ostatek, zbytek
BrE
/'rest/ Přehrát
AmE
/'rest/ Přehrát

noun - what is left

 
right - právo
BrE
/'raɪt/ Přehrát
AmE
/'raɪt/ Přehrát

noun - something you are allowed to do or should have by law

 
take a walk - jít na procházku
BrE
/ˌteɪk ə'wɔ:k/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk ə'wɔ:k/ Přehrát

verb - to walk for pleasure

 
wage - mzda
BrE
/'weɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'weɪdʒ/ Přehrát

noun - money that you get for what you do at work

 
whiskey - whisky
BrE
/'wɪski/ Přehrát
AmE
/'wɪski/ Přehrát

noun - a strong liquor made from different grains such as rye or barley

Přepis bublinkové nápovědy: