WOULD pro opakované děje v minulosti

Vydáno dne 24.04.2015

Jak se používá sloveso WOULD pro vyjádření opakovaných dějů v minulosti (chodíval, dělával, sedával…), jak se liší od spojení USED TO.Sloveso WOULD – opakované děje v minulosti

Použití would/‘wʊd/ jako pomocného slovesa při vytváření podmiňovacího způsobu je nám již asi jasné. Možná znáte i would vyjadřující tzv. 'budoucnost v minulosti’. Toto slovíčko má ale významů ještě více. Jedním z nich je opakovaná minulost. Slovo would totiž používáme pro činnosti, které někdo v minulosti dělával.

When they were still married, they would go out almost every night. TTT *1
He would always bring her flowers on her birthday. TTT *2
My grandparents would sometimes take us on vacation with them. TTT *3
At Christmas in the past, people would light candles on trees to welcome guests. TTT *4  

Pokud se v angličtině už nějakou dobu pohybujete, asi podotknete, že úplně stejný význam má spojení used to/'ju:st tʊ. Ano, je to tak. Spojená used to a would jsou v tomto případě většinou zaměnitelné, není žádný rozdíl ve významu.

When they were still married, they used to go out almost every night.
He always used to bring her flowers on her birthday.
My grandparents sometimes used to take us on vacation with them.
At Christmas, many years ago, people used to light candles on trees to welcome their guests.

Pozn.: Spojením used to jsme se už zabývali v článku Co znamená ‘USED TO’?. Dozvíte se v něm, jak od tohoto slovesa tvoříme otázky, zápory apod.

Do češtiny můžeme tato slovesa překládat přidáním -val, tedy např. dělával, nosíval, chodíval, sedával, býval nebo obyčejným minulým časem. Opakovanost potom můžeme zdůraznit přidáním příslovcí jako např. OBVYKLE, VŽDYCKY či OBČAS. Povšimněte si tedy českých překladů u našich příkladových vět.

WOULD vs. USED TO

Řekli jsme, že tyto dva výrazy jsou většinou zaměnitelné. Proč většinou? Občas se totiž používají různě.

Kdy nelze použít WOULD

Sloveso would nepoužíváme, když se jedná o stavy. Můžeme ho použít pouze pro činnosti, pro to, co někdo dělával opakovaně, znovu a znovu, a pak zase znovu. Ne pro to, co prostě nějak bývalo. Pro stavy je možné použít pouze used to. Srovnejte:

My parents would always stand in front of the school and wait for me. TTT *5  

Jedná se o opakovanou činnost. Stáli tam jeden den, potom další den znovu, a potom znovu atd. Proto můžeme použít jak would, tak used to.

A tree used to stand in front of our school. TTT *6  

Tento strom stával před školou pořád, ne opakovaně. Nebylo to jednou, a potom znovu. Proto použijeme pouze used to.

A tree would stand in front of the school.

I v následujících příkladech může být jen used to:

Look how tall Jack is now. He used to be very short as a kid. TTT *7 nikoliv would
We used to have relatives in Connecticut. TTT *8 nikoliv would
My grandmother used to believe in God. TTT *9 nikoliv would
She used to live in a little village. TTT *10 nikoliv would

Slůvko would nepoužíváme ani tehdy, jedná-li se o činnosti, které sice člověk provozuje pravidelně či opakovaně, ale nám nejde ani tak o tu opakovanost, ale o to, že je to pro toho člověka charakteristic­ké. Např:

When he was a child, he used to play soccer. TTT *11
He used to smoke. TTT *12  

U těchto vět nám vůbec nejde o to opakování, o frekvenci apod., ale říkáme spíše to, že jako dítě byl fotbalista nebo že v minulosti byl kuřák. Slovo would v těchto případech nepoužíváme:

When he was a child, he would play soccer.
He would smoke.

Porovnejte nyní s následujícími větami, kde již neříkáme, že býval fotbalista nebo kuřák:

When he was a child, he would often play soccer with his friends in the yard. TTT *13
He would smoke cigarettes in the barn. TTT *14  

Kdy nelze použít USED TO

Existují ale také naopak případy, kdy můžeme použít would ale nelze použít used to. Jedná se především o děje, které mají nějakou posloupnost. Slovo would tedy budeme používat tam, kde po sobě jde několik dějů:

He would get home and then the phone would ring and he would answer it and then he would disappear for a few hours. TTT *15  

V některých větách může být i následující významový rozdíl.

After work I used to go to a café where me and my co-workers would talk about life. TTT *16
After work I used to go to a café where me and my co-workers used to talk about life. TTT *17  

Na první pohled možná velmi podobné. V první větě ale mluvíme o tom, že to povídání o životě následovalo vždy po práci. V druhé větě ale říkáme, že se jednalo o kavárnu, kde si kolegové obecně kdysi povídali o životě, nejen po práci.

Závěrem

Společně se tyto dva výrazy výborně doplňují a umožňují nám vyprávět o věcech, které kdysi bývaly, ale dnes už to není pravda, jako např. zážitky z dětství, zkušenosti z minulých režimů, o životě v dávných dobách apod.

Sloveso used to by měli znát všichni středně pokročilí studenti. Pokud ale chcete být schopni tvořit taková vypravování ještě na vyšší úrovni, naučte se dle tohoto článku používat i pomocné sloveso would.

Překlad:
 1. Když byli ještě manželé, chodívali každý večer do společnosti.
 2. Vždycky jí k narozeninám nosíval květiny.
 3. Moji prarodiče nás občas brávali s sebou na dovolenou.
 4. O vánocích v minulosti, lidé rozsvěceli svíčky na stromech, aby přivítali své hosty.
 5. Rodiče vždy stávali před školou a čekali na mě.
 6. Před naší školou stával strom.
 7. Podívej, jak je Jack vysoký. Jako dítě býval hodně malý.
 8. Mívali jsme příbuzné ve státě Connecticut.
 9. Babička věřila v Boha.
 10. Bydlívala v malé vísce.
 11. Jako dítě hrával fotbal.
 12. V minulosti kouřil.
 13. Jako dítě často s kamarády hrával fotbal na zahradě.
 14. Kouříval ve stodole cigarety.
 15. Vždycky se vrátil domů, pak zazvonil telefon, on ho zvedl a pak na několik hodin zmizel.
 16. Po práci jsem chodíval do kavárny, kde jsme si s kolegy pak povídali o životě.
 17. Po práci jsem chodíval do kavárny, kde jsme si s kolegy obvykle povídali o životě.
Přepis bublinkové nápovědy: