Písmeno CH v angličtině

Vydáno dne 16.08.2020

Článek o písmenku CH v angličtině a jak se vyslovuje.Písmeno CH v angličtině

Mluvili jsme již o různých hláskách, které čeština nemá a je tedy obtížné je správně vyslovovat. Dnes se podíváme naopak na hlásku, kterou nemá angličtina. Bude to české CH, které má v mezinárodní fonetické abecedě značku /x/.

Prolistujete-li slovník od začátku až do konce, slovo, které by mělo tuto značku ve fonetickém přepisu výslovností, asi nenajdete (pokud nepůjde o cizí vlastní jména apod.) Přesto ji z úst Čechů učících se angličtinu uslyšíte často.

Naučte se tedy základní pravidlo: Písmeno CH /x/ v angličtině není!

Co ale slova, ve kterých se CH píše? Je totiž několik možností, nejčastěji se vyslovuje jako / č /, / š / nebo / k /.

CH jako / č /

Nejčastěji se v angličtině setkáte s CH, které vyslovujeme jako ‘č’, tedy s použitím fonetické abecedy //:

Takových slov jsou samozřejmě tisíce.

CH jako / k /

Poměrně velkou skupinu také tvoří slova, kde se CH vyslovuje jako /k/. Jsou to především slova, která pochází z řečtiny.

Dále jsou to např. řecké písmeno chi/'kaɪ/, ženské jméno Chloe/'kləʊi/, dále například slova chlorine/'klɔ:ri:n­/, schizophrenia/ˌskɪtsə'fr­i:niə/, cholera /'kɒlərə/ a mnoho dalších.

Pozor, zde je největší výskyt chybné výslovnosti, protože tato slova existují i v češtině. Dbejte tedy na to, abyste zde nevyslovovali české CH.

CH jako / š /

Ve třetí početné skupině anglických slov se CH vyslovuje jako / š /, ve fonetické abecedě pro tuto hlásku naleznete znak /ʃ/. Jsou to především slova, která byla přímo přejatá z francouzštiny.

Pozor, do této skupiny patří i americké město Chicago/ʃɪ'kɑ:gəʊ­/. Nečte se tedy “čikégo”, jak ho rádi vyslovují Češi. Podobně i značka amerických aut se čte po francouzsku Chevrolet /ˌʃevrə'leɪ/ či zkráceně Chevy /ʃevi/.

Dále jsou to například slova machete/mə'ʃe­ti/, charade/ʃə'reɪd/, chandelier/ˌʃændə'lɪ­ə/, chateau/'ʃætəʊ/, chic/'ʃi:k/ a další.

CH jako / ch / ?

Hezky ‘počesku’, tedy CH, vyslovovat v angličtině nemůžeme. Angličané a Američané totiž CH neumí většinou vůbec vyslovit, mohou s ním mít stejné problémy, jako my např. s hláskami TH, W apod.

CH uslyšíme velmi zřídka a to pouze tam, kde se jedná o vlastní jména, tedy o jména lidí, názvy míst apod. I tam si ale většinou mluvčí vypomáhají jinými hláskami, které vyslovit umí.

Loch je skotské slovo pro jezero – Skoti totiž CH / x / mají, podobně jako my. Angličané, Američané apod. ale umí takovou hlásku jen těžko vyslovit a tak místo CH čtou K – tedy /ˌlɒk 'nes/ apod.

Vidíte, že i J. S. Bacha si předělají a vysloví místo CH hlásku K. Tak je to s většinou cizích slov. Pokud ovšem nejde o španělštinu, kde je to složitější:

Pozn.: Španělštináři se zde možná zhrozí, co že je to napsáno tam, kde by měla být pěkná výslovnost s CH. Protože anglicky mluvící lidé vlastně neumí CH vyslovit, ve španělských názvech a jménech ho buď zcela vypouštějí, nebo ho nahrazují písmenkem H. Samozřejmě ti šikovnější, kteří se španělsky učí, to vyslovují správně.

Závěr

Základem dnešního článku tedy je pravidlo CH se v angličtině nikdy nevyslovuje jako české ‘ch’

Anglická slova, kde je CH, se vyslovují buď s //, /k/ nebo /ʃ/. Důvodem, proč v angličtině jsou tyto odlišné způsoby výslovnosti, je původ slov. Slova, která pocházejí z řečtiny se vyslovují zpravidla s / k / a slova přímo přejatá z francouzštiny mají / š /. Určitě platí, že pokud nevíte, jak se dané slovo správně vyslovuje, nepřemýšlejte nad původem, ale zalistujte ve slovníku.

Na závěr ještě zmíníme jednu důležitou věc a to, že CH není v angličtině jedno písmeno (jako u nás) ale dvě písmena. To je nutno vzít v potaz při vyhledávání ve slovníku apod. Necháte-li počítač seřadit slova podle abecedy, výsledek bude záviset na regionálním nastavení systému. Máte-li přepnuto na Českou republiku v nastavení Windows, najdete slova začínající na CH až po H. Standardně ale počítače řadí tato slova mezi slova začínající na C.

Přepis bublinkové nápovědy: