CH v angličtině

Vydáno dne 17.08.2010

Písmenko CH v angličtině a jak se vyslovuje.Písmeno CH v angličtině

Mluvili jsme již o různých hláskách, které čeština nemá a je tedy obtížné je správně vyslovovat. Dnes se podíváme naopak na hlásku, kterou nemá angličtina. Bude to české CH, které má v mezinárodní fonetické abecedě značku / x /. Prolistujete-li slovník od začátku až do konce, slovo, které by mělo tuto značku ve fonetickém přepisu výslovností, asi nenajdete (pokud nepůjde o cizí vlastní jména apod.) Přesto ji z úst Čechů učících se angličtinu uslyšíte často.

Naučte se tedy základní pravidlo:

Písmeno CH / x / v angličtině není!

Co ale slova, ve kterých se CH píše? Je totiž několik možností, nejčastěji se vyslovuje jako / č /, / š / a nebo / k /.

 

CH jako / č /

Nejčastěji se v angličtině setkáte s CH, které vyslovujeme jako 'č', tedy s použitím fonetické abecedy / /:

chair / tʃeə /
beach / bi:tʃ /
church / tʃɜ:tʃ /
much / mʌtʃ /
match / mætʃ /

Takových slov jsou samozřejmě tisíce.

 

CH jako / k /

Poměrně velkou skupinu také tvoří slova, kde se CH vyslovuje jako / k /. Jsou to především slova, která pochází z řečtiny.

school / sku:l /
chorus / kɒrəs /
architect / ɑ:kɪtekt /
Christ / kraɪst /
Christmas / krɪsməs /
chemistry / kemɪstri /
character / kærɪktə /
chronology / krə'nɒlədʒi /
chaos / keɪɒs /
choleric / kɒlərɪk /
choir / kwaɪə /

Dále jsou to např. řecké písmeno chi / kaɪ /, ženské jméno Chloe / kləʊi: /, chasm, chlorine, chrysalis, masochist, chlamydia, cholera, schizophrenia a mnoho dalších.

Pozor, zde je největší výskyt chybné výslovnosti, protože tato slova existují i v češtině. Dbejte tedy na to, abyste zde nevyslovovali české CH.

 

CH jako / š /

Ve třetí početné skupině anglických slov se CH vyslovuje jako / š /, ve fonetické abecedě pro tuto hlásku naleznete znak / ʃ /. Jsou to především slova, která byla přímo přejatá z francouzštiny.

machine / mə'ʃi:n /
moustache / mʌstæʃ /
chalet / ʃæleɪ /
chauffeur / ʃəʊfə /
Champagne / ˌʃæm'peɪn /
chef / ʃef /
cliché / kli:ʃeɪ /

Pozor, do této skupiny patří i americké město Chicago / ʃɪ'kɑ:gəʊ /. Nečte se tedy 'čikégo', jak ho rádi vyslovují Češi. Podobně i značka amerických aut se čte po francouzsku:

Chevrolet / ˌʃevrə'leɪ / či zkráceně Chevy / ʃevi /

Dále jsou to např. machete, charlatan, charade, chandelier, chateau, chivalry, chevron, chic, chagrin a další.

 

CH jako / ch / ?

Hezky 'počesku' tedy CH vyslovovat v angličtině nemůžeme. Angličané a Američané totiž CH neumí většinou vůbec vyslovit, mohou s ním mít stejné problémy, jako my např. s hláskami TH, W apod.
CH uslyšíme velmi zřídka a to pouze tam, kde se jedná o vlastní jména, tedy o jména lidí, názvy míst apod. I tam si ale většinou mluvčí vypomáhají jinými hláskami, které vyslovit umí.

Loch Ness / ˌlɒx 'nes /
Loch Lomond
/ ˌlɒx 'ləʊmənd /

LOCH je skotské slovo pro jezero - Skoti totiž CH / x / mají, podobně jako my. Angličané, Američané apod. ale umí takovou hlásku jen těžko vyslovit a tak místo CH čtou K - tedy / lok nes / apod.

Bach / bɑ:k /

Vidíte, že i J. S. Bacha si předělají a vysloví místo CH hlásku K. Tak je to s většinou cizích slov. Pokud ovšem nejde o španělštinu, kde je to složitější:

Tijuana / ˌti:ə'wɑ:nə či ˌti:'hwɑ:nə /
Juan
/ wɑ:n či hwɑ:n /
Baja
/ 'bɑ:ˌhɑ: /

Španělštináři se zde možná zhrozí, co že je to napsáno tam, kde by měla být pěkná výslovnost s CH. Protože anglicky mluvící lidé vlastně neumí CH vyslovit, ve španělských názvech a jménech ho buď zcela vypouštějí a nebo ho nahrazují písmenkem H. Samozřejmě ti šikovnější, kteří se španělsky učí, to vyslovují správně.

 

Závěrem

Základem dnešního článku tedy je:

CH se v angličtině nikdy nevyslovuje jako české 'ch'.

Anglická slova, kde je CH se vyslovují buď s / /, / k / a nebo / ʃ /. Důvodem, proč v angličtině jsou tyto odlišné způsoby výslovnosti, je původ slov. Slova, která pocházejí z řečtiny se vyslovují zpravidla s / k / a slova přímo přejatá z francouzštiny mají / š /. Určitě platí, že pokud nevíte, jak se dané slovo správně vyslovuje, nepřemýšlejte nad původem, ale zalistujte ve slovníku.

Na závěr ještě zmíním jednu důležitou věc a to, že CH není v angličtině jedno písmeno (jako u nás) ale DVĚ písmena. To je nutno vzít v potaz při vyhledávání ve slovníku apod. Necháte-li počítač seřadit slova podle abecedy, výsledek bude záviset na regionálním nastavení systému. Máte-li přepnuto na Českou republiku v nastavení Windows, najdete slova začínající na CH až po H. Standardně ale počítače řadí tato slova mezi slova začínající na C.

Přepis bublinkové nápovědy: