Test: Podstatné jméno TIME #2

Vydáno dne 12.09.2010

Umíte používat podstatné jméno TIME správně? 1. No one knew him ________ time but he soon became very famous.

  1. at
  2. at the
  3. in the
  4. once in
 2. Six ________ three is eighteen.

  1. a time
  2. at the time of
  3. time
  4. times
 3. He sounds like a cool guy. I'd like to meet him ________.

  1. by time
  2. in time
  3. sometime
  4. sometimes
 4. Hurry up, we're ________ time!

  1. killing
  2. out of
  3. running of
  4. spending
 5. There was a long silence and then we both spoke ________ time.

  1. at once
  2. at the same
  3. in once
  4. in the same
 6. You know what they say, ________ time is money.

  1. ---
  2. a
  3. some
  4. the
 7. Can I have a word with you? It won't take ________.

  1. a long time
  2. long
  3. long time
  4. plenty of time
 8. It was ________ movie time. We made popcorn and the whole family gathered in the living room to watch Shrek.

  1. ---
  2. a
  3. on
  4. the
 9. The hero arrived ________ in time to save everyone.

  1. exactly
  2. just
  3. right
  4. very
 10. It's ________ time you learned how to use a computer, mom.

  1. ---
  2. a
  3. on
  4. the
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) d, 3) c, 4) b, 5) b, 6) a, 7) b, 8) a, 9) b, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: