TEČKA v angličtině

Vydáno dne 19.09.2010

Víte, jak přečíst tečku v emailu, na konci věty či v desetinném čísle?TEČKA v angličtině

V angličtině není pouze jedna tečka jako v češtině. Záleží na tom, kde se nachází. Dnes si krátce řekneme, jak ji přečíst.

Pozn.: O anglické tečce jsme se již zmiňovali v našem Kurzu obchodní angličtiny. Jelikož je to však věc velmi obecná, zaslouží si určitě krátký článek.

dot = tečka v emailu / webu

Nejčastěji budete číst tečku pravděpodobně v emailové adrese nebo adrese webových stránek. Tato tečka se bude číst dot/'dɒt/.

michael.brown@hotmail.com
michael dot brown at hotmail dot com

Pozn.: zavináč se čte jako předložka at, tedy /ət/.

point = desetinná tečka

Pokud budete číst desetinné číslo, nenajdete v čísle desetinnou čárku jako v češtině, ale desetinnou tečku, která se bude číst point/'pɔɪnt/.

23.45 = twenty-three point four five

Pozn.: Po desetinné tečce se čtou v matematice čísla jednotlivě.

full stop = tečka na konci věty

V diktátech jste naopak mohli slyšet spojení full stop/'fʊl stɒ­p/, které vyjadřuje tečku na konci věty.

americké angličtině se tato tečka čte period/'pɪəriəd.

Pozn.: Pokud se chcete naučit i jiná anglická interpunkční znaménka, můžete si vytisknout samostatnou tabulku.

Závěr

Jak jsme psali, nejčastěji budete asi potřebovat slovíčko dot, které je však méně známé. Určitě vás každý pochopí, řeknete-li v emailové adrese například point, ale proč se nenaučit věci správně…

Přepis bublinkové nápovědy: