Výslovnost přípony -OUS

Vydáno dne 11.07.2019

Studenti velmi často chybují ve výslovnosti přípony -OUS. Umíte správně přečíst základní slovíčka famous nebo dangerous? (upravený článek z roku 2010)Výslovnost přípony -OUS

Anglická výslovnost je někdy pro studenty oříšek a často vyslovují nesprávně i základní slovíčka, dokud (pokud) je někdo neopraví. Mezi taková slova patří přídavná jména s příponou -ous. V její výslovnosti se hodně chybuje.

Vyslovuje se totiž /əs/, nikoli /əʊs/, jak čtou mnozí začátečníci (a někdy i pokročilejší studenti). Mezi nejzákladnější přídavná jména patří například:

nervous/'nɜ:vəs/ TTT generous/'dʒenərəs TTT
dangerous/'deɪndʒərə­s/ TTT delicious/dɪ'lɪʃəs/ TTT
famous/'feɪməs/ TTT serious/'sɪəriəs/ TTT

Dále zde najdete například:

adventurous/əd'ven­tʃərəs/ TTT mysterious/mɪs'tɪəriə­s/ TTT
curious/'kjʊəriəs TTT jealous/'dʒeləs/ TTT
furious/'fjʊəriəs TTT previous/'pri:viəs TTT
enormous/ɪ'nɔ:məs/ TTT poisonous/'pɔɪzənəs TTT

Pozn.: Pokud vás zajímá práce s příponami, otevřte si náš rozcestník.

Pokud v textu uvidíte slovíčko končící na -ous, půjde vždy o přídavné jméno a na konci se bude vždy vyslovovat /əs/.

Přepis bublinkové nápovědy: