'Ergativní' slovesa v angličtině

Vydáno dne 01.04.2021

Co jsou to ‘ergativní slovesa’? Dozvíte se o (možná) překvapivém použití některých základních sloves.Ergativní slovesa

Při pohledu na název dnešního článku možná někomu naskočí husí kůže. Co si to na nás zase ta angličtina vymyslela? Už tu byla řeč o frázových slovesech, modálních slovesech, stavových a dynamických slovesech, tranzitivních a intranzitivních slovesech… a teď tu jsou slovesa “ergativní”?

K napsání tohoto článku nás vedl následující dotaz studentů, který je poměrně častý:

Je zde věta: A new supermarket opened in our town.
Neměl by tam být trpný rod, tedy was opened?

A odpověď? Mohlo by to tak být, ale nemuselo. OPENED je zde totiž “ergativní sloveso”.

Co to ale ergativní slovesa jsou?

Než budeme pokračovat, jen krátké připomenutí toho, co jsou to tranzitivní a intranzitivní slovesa:

Některá slovesa mohou být tranzitivní a zároveň intranzitivní – např. read a magazine every day (tranzitivní) / read every day (intranzitivní).

Pro vysvětlení ergativních sloves se podíváme na větu v úvodu článku:

A new supermarket opened in our town.

Sloveso open je tranzitivní, mělo by tedy mít předmět. Klasická věta se slovesem open by byla například I opened the door, they opened a supermarket apod.

My mu však (navzdory základním pravidlům) žádný předmět nedáme. To nelze provést jen tak, samozřejmě. Samotná věta I opened nebo they opened by nedávala smysl. Jako podmět musíme použít LOGICKÝ PŘEDMĚT slovesa, tedy CO se otevřelo/bylo otevřeno:

The door opened. TTT *1
A new supermarket opened in our town. TTT *2

Funkce ergativních sloves

Pomocí ergativních sloves je na nějaký děj pohlíženo nikoliv z pohledu činitele (kdo co udělal) ale z pohledu věci, která je dějem ovlivněna.

Řeknete si možná, že podobného efektu je dosaženo použitím trpného rodu (např. the door was opened), ale i tam je neustále činitel děje patrný, stále jakoby “visí ve vzduchu”, ať je již vyjádřený pomocí předložky by (the door was opened by somebody) nebo nevyjádřený.

Druhou častou poznámkou je, že podobný význam má používání zvratných zájmen (vždyť i do češtiny tyto věty často překládáme s použitím zvratných zájmen). Proč tedy neříct The door opened itself? To zde není vhodné, protože dveře neotevřely “samy sebe”.

Ergativní slovesa

Jako ergativní je možné použít desítky nejrůznějších sloves, která jsou za normálních okolností tranzitivní.

Jsou to především slovesa popisující nějakou změnu, změnu stavu, tvaru, velikosti apod.

Careful! It would break if you dropped it. TTT *3
The main sail tore in half. TTT *4
You should use thick cardboard that doesn't bend easily. TTT *5
Weather conditions finally improved. TTT *6
Look, my T-shirt has shrunk! TTT *7
The vase shattered when it hit the ground. TTT *8
Blood drained from his face. TTT *9
The lights dimmed. TTT *10
The snow melted. TTT *11  

Často jsou to nejrůznější procesy, jako např. vaření, praní apod.

Something was cooking in the pot. TTT *12
You can prepare the sauce while the meat defrosts. TTT *13
Chestnuts roasting in an open fire… TTT *14

Pozor! U některých sloves v této kategorii je nutné použít nějaké příslovečné určení způsobu (např. well, easily apod.)

The sweater washes well. TTT *15
The book sells like crazy and it reads smoothly. TTT *16
I don't photograph well. TTT *17
Pale or white skin burns easily and tans poorly and slowly. TTT *18  

V neposlední řadě se může jednat o slovesa spojená s pohybem či náhlými ději:

The train stopped. TTT *19
A large truck was driving down the road. TTT *20
The ground shook. TTT *21
Although the key turned in the ignition, the car wouldn't start. TTT *22
The doorbell rang. TTT *23
My water broke! TTT *24  

Všimněte si, že v češtině většinou používáme zvratné “se” – svetr se dobře pere, něco se vaří, rozbilo by se to, počasí se zlepšilo, triko se srazilo atd.

Pravidla?

Určitě vás bude zajímat, zda na toto použití existují nějaká pevná pravidla, kdy sloveso lze použít jako ergativní a kdy ne. Pevná pravidla nejsou.

Některá slovesa se tak prostě používají a jiná ne. Jak to se kterým konkrétním slovesem je, to najdete kde? Samozřejmě v kvalitním slovníku. Pokud si například námi uvedená slovesa vyhledáte v oxfordském slovníku online, věříme, že v něm najdete i heslo, které tomuto použití odpovídá, pravděpodobně i s příkladem.

Můžete si zkusit například najít sloveso read (v příkladových větách máme větu it reads smoothly). Zajdete-li na Oxford Advanced Learner's Dic­tionary na heslo “read” (odkaz zde), tento význam najdete pod číslem 8. Je u něho samozřejmě i uvedeno, že se váže s příslovečným určením.

Takže podobně jako u mnoha jiných jevů týkajících se správného použití slov a vazeb s nimi, slovník je tím základním a většinou i zcela dostačujícím zdrojem.

Závěrem

Věříme, že teď vás již věta typu “a supermarket opened…” nevyvede z rovnováhy. Ve své sbírce typů anglických sloves máte tedy nový exemplář. Nyní je potřeba si tohoto použití všímat okolo sebe, číst, poslouchat apod.

V mnoha příkladech z článku se jistě jednalo o něco, co sami dávno používáte, jen jste netušili, že se tomu říká ‘ergativní sloveso’. Některá jiná slovesa vás ale patrně překvapila. Nezapomínejte, že pokud nevíte, zda sloveso takto použít jde nebo ne, odpověď bezpečně najdete v kvalitním slovníku.

Překlad:
 1. Otevřely se dveře.
 2. V našem městě otevřeli nový supermarket.
 3. Pozor! Rozbilo by se to, kdybys to upustil.
 4. Hlavní plachta se roztrhla vejpůl.
 5. Měl bys použít tlustou lepenku, která se snadno neohne.
 6. Povětrnostní podmínky se nakonec zlepšily.
 7. Podívej, tričko se mi srazilo.
 8. Váza se roztříštila, když dopadla na zem.
 9. Zbledl v obličeji.
 10. Světla potemněla.
 11. Sníh roztál.
 12. Něco se v hrnci vařilo.
 13. Můžete si připravit omáčku, než se maso rozmrazí.
 14. Kaštany opékané v otevřeném ohni… (část textu vánoční koledy)
 15. Ten svetr se dobře pere.
 16. Ta kniha se prodává jako divá a velmi dobře se čte.
 17. Nejsem fotogenický.
 18. Bledá či bílá pleť se snadno spálí a opaluje se špatně a pomalu.
 19. Vlak se zastavil.
 20. Dolů po silnici jel velký náklaďák.
 21. Země se zatřásla.
 22. Ačkoliv se klíč v zapalování otočil, auto ne a ne nastartovat.
 23. Zazvonil zvonek.
 24. Praskla mi voda!
Přepis bublinkové nápovědy: