BELIEVE vs. TRUST

Vydáno dne 30.11.2010

Umíte správně používat tato dvě zdánlivě podobná slovesa?BELIEVE vs. TRUST

Dnešní dvě slovesa se studentům často pletou. Obě totiž mohou mít v češtině stejný překlad, ale mají poměrně odlišné použití.

Obě slovesa se tedy dají přeložit ‘věřit’ s tím rozdílem, že u believe věříte někomu nebo něčemu, zatímco u trust spíše někomu důvěřujete (věříte, že je čestný). Když tedy uslyšíte jednoduché věty s těmito slovesy, mělo by vám být jasné následující:

Believe me = Věř mi (tomu, co jsem řekl)
Trust me = Věř mi (že tě nepodrazím, nezklamu)

believe you. = Věřím ti (tomu, co jsi řekl / říkáš)
trust you. = Věřím ti (že mě nepodrazíš, nezklameš)

Pojďme si nyní ukázat několik příkladových vět, na kterých vše lépe pochopíte:

believe

Sloveso believe/bɪ'li:v/, tedy použijeme, když věříme někomu (že mluví pravdu, že nám nelže), ale taky něčemu (že je to pravda, že je to možné, že se to stane apod.).

I don't believe you. TTT *1
I don't believe it. TTT *2  

I don't believe it's true. TTT *3
I don't believe her. She made the story up. TTT *4
I don't know why, but I think I believe you. TTT *5
She believed him even though he lies very often. TTT *6
I don't get it. Jack believes everything she says. TTT *7
I don't believe that he is a lawyer. TTT *8  

I can't believe it! TTT *9
I can't believe my parents want me to marry him! TTT *10
Would you believe it? TTT *11  

Můžeme taky věřit (nebo spíše nevěřit) svým očím a uším.

I don't believe my eyes. TTT *12
I can't believe my ears. TTT *13  

Hodí se zmínit i frázové believe in/bɪ'li:v ɪn­/ = věřit v něco/někoho

believe in God. TTT *14
I don't believe in these things. TTT *15
Believe in yourself. TTT *16  

trust

Sloveso trust/'trʌst/ je spíše otázka důvěry, tedy nemluvíme tady o pravdě/nepravdě. Bavíme se spíše o činech (např. že vás někdo nepodrazí), nikoli o slovech.

Do you still trust her after what she has done to you? TTT *17
I wouldn't trust him if I were you. TTT *18
Trust me. I can handle it. TTT *19
trust my instincts. They never let me down. TTT *20
Give me your hand! Trust me, I won't drop you! TTT *21
She was a good driver and I trusted her completely. TTT *22
I don't trust myself when I'm with you. TTT *23  

belief / trust

K dnešním slovesům patří také podstatná jména:

Závěr

Určitě bychom zde mohli ještě dlouho pokračovat. Tato slovíčka mají daleko širší použití. Cílem tohoto článku však bylo poukázat na základní rozdíl mezi těmito slovesy. Pamatujte si tedy, že:

Překlad:
 1. Nevěřím ti.
 2. Nevěřím tomu.
 3. Nevěřím, že to je pravda.
 4. Nevěřím jí. Ten příběh si vymyslela.
 5. Nevím proč, ale myslím, že ti věřím.
 6. Věřila mu, i když (on) docela často lže.
 7. Nechápu to. Jack věří všemu, co říká.
 8. Nevěřím, že je právník.
 9. Nemůžu tomu uvěřit!
 10. Nemůžu uvěřit, že moji rodiče chtějí, abych si ho vzala!
 11. Věřil bys tomu?
 12. Nevěřím svým očím.
 13. Nemůžu uvěřit svým uším.
 14. Věřím v Boha.
 15. Nevěřím v tyto věci.
 16. Věř si.
 17. Ty jí stále věříš (důvěřuješ) poté, co ti provedla?
 18. Nedůvěřoval bych mu, kdybych byl tebou.
 19. Věř mi. To zvládnu.
 20. Důvěřuji svým instinktům. Nikdy mě nezradí.
 21. Podej mi ruku! Věř mi, nepustím tě!
 22. Byla dobrá řidička a plně jsem jí důvěřoval.
 23. Sám sobě nedůvěřuji, když jsem s tebou.
Přepis bublinkové nápovědy: