Časová určení: LAST WEEK vs. THE LAST WEEK

Vydáno dne 20.06.2022

Článek o rozdílu ve významu časových určení jako je LAST WEEK / THE LAST WEEK / A WEEK AGO apod.LAST WEEK vs. THE LAST WEEK

V dnešním článku se podíváme na rozdíl ve významu časových určení jako je last week/year, the last week/year, a week/year ago apod. Možná si ani neuvědomujeme, že je mezi nimi někdy i zásadní rozdíl.

this, last, next

Začneme tím jednodušším a to slůvky this/'ðɪs/, last/'lɑ:st/ a next/'nekst/.

Na ilustraci vidíme, co přesně znamená výraz this week/ˌðɪs'wi:k­/ (tento týden). Jedná se o ten týden, který začal v pondělí, které bylo, a končí v neděli, která teď bude.

Stejně tak this month/ˌθɪs'mʌnθ­/ (tento měsíc) označuje právě probíhající měsíc (tedy např. červen), this year/ˌðɪs'jɪə označuje celý běžný rok (tedy letos) apod.

Zde vidíme, že last week/ˌlɑ:st'wi­:k/ (minulý týden) je jednoduše ten týden, který probíhal předtím, tedy od minulé neděle/pondělí, a skončil teď v neděli, která byla. Stejně tak last month/ˌlɑ:st'mʌ­nθ/ (minulý měsíc) je měsíc, který byl před tímto měsícem – dnes je třeba červen, last month tedy označuje celý květen. Podobně last year/ˌlɑ:st'jɪ­ə/ je loňský rok.

A přesně tak je to i s výrazy obsahujícími slůvko next. Spojení next week je příští týden, next month je měsíc, který přijde (v našem případě tedy červenec) a next year je příští rok.

Pozor na dvě důležité gramatické vlastnosti:

I'll call you sometime this week. TTT *1
I saw her last week. TTT *2
We're going to Spain next month. TTT *3
They didn't want to go on holiday abroad last year. TTT *4
Are you going to Jack's party next week? TTT *5  

ago / in / from now

Zmínit musíme i příslovce ago/ə'gəʊ/, které přidáváme za časový údaj, abychom řekli, před jak dlouhou dobou se něco stalo.

Spojení a week ago je přesně sedm dní zpátky, tedy to samé jako seven days ago, tedy před týdnem. Kdyby tedy dnes byl čtvrtek, pak a week ago by byl minulý čtvrtek. Stejně tak a month ago (před měsícem) je měsíc zpátky, tedy cca před třiceti dny. Spojení a year ago je zase doba přibližně před 365 dny – před rokem.

Pozor na gramatiku:

a week ago vs. a week before

Výraz a week before není špatně, ale liší se významem. A week before bychom použili, kdyby šlo o týden před nějakou jinou událostí, tedy ne týden před momentem teď. Například budeme mluvit o Štědrém dnu a potom řekneme, že jsme dárky kupovali týden předtím:

I bought the presents a week ago. TTT *6
I bought the presents a week before. TTT *7

V předcházející části jsme si ukázali výraz last pro minulost a oproti tomu výraz next pro budoucnost. Jak by to bylo s budoucností v tomto případě? A week ago je před týdnem (před sedmi dny), jak bychom tedy vyjádřili dobu za týden (za sedm dní)? Použili bychom např. předložku in:

Our vacation ends in a week. TTT *8
Come back in a year and we'll see. TTT *9  

Často se používá také vazba a week from…, tedy např. a week from now, a week from Monday apod.

Our vacation ends a week from now. TTT *10
Come back a year from now and we'll see. TTT *11  

the next, the last

Nyní se dostáváme k tomu složitějšímu. Výše jsme uvedli, že výrazy in the last week či in the next week jsou nesprávné. Ano, byly by nesprávné, pokud bychom jimi chtěli říct “minulý/příští týden” apod. Nesprávné ale nejsou. Mají jiný význam.

Na ilustraci vidíte význam výrazu the last week. Označuje posledních sedm dní. Je-li dnes čtvrtek, the last week označuje dobu od minulého čtvrtku až dodnes. Stejně tak the last month je časové období zahrnující posledních třicet dní, the last year je časové období posledních 365 dní.

Stejně je tomu i s výrazem the next week. Zde bychom měli na mysli následujících sedm dní (počínajících dneškem). The next month je následujících třicet dní, the next year zase následujících 365 dní.

Je tu tedy zásadní rozdíl mezi last week a the last week. Porovnejte obrázky:

Zajímavé je to i po gramatické stránce. Spojení last week označuje minulost, proto používáme minulý čas:

I worked really hard last week. TTT *12  

Spojení the last week je doba začínající před týdnem a končící nyní, tedy od minulosti až do teď, proto používáme předpřítomný čas!

I've been working really hard (in) the last week. TTT *13

Další příklady:

He changed a lot last year. TTT *14
He's changed a lot over the last year. TTT *15 

The number of visitors suddenly increased last month. TTT *16
The number of visitors has increased in the last month. TTT *17  

Stejné je to s dvojicí next week a the next week.

Shrnutí

Nejlépe si vše shrneme tak, že si dáme probrané výrazy do kontrastu:

Jsme třeba na začátku roku 2022. Když řekneme last year, může to být něco, co se stalo jen před pár dny, protože to bylo stále ještě v roce 2021.

Nezáleží, kde v daném roce jsme. A year ago označuje čas před cca 365 dny, tedy loni touto dobou.

Zde nejde vůbec o to, jaký rok se píše a jaký se psal loni. Spojení the last year je prostě posledních 365 dní včetně dneška.

Podobně je rozdíl i tady:

Myšlen je samozřejmě následující rok, v našem případě rok 2023, tedy nejdříve leden 2023.

Zde máme na mysli čas za cca 365 dní. Pokud je tedy nyní třeba červen 2022, bavíme se o červnu 2023.

Opět nejde o to, jaký se píše rok. Začínáme počítat dnes, ať je leden či červen či prosinec, časové období končí za 365 dní.

Překlad:
 1. Někdy tento týden ti zavolám.
 2. Viděl jsem ji minulý týden.
 3. Příští měsíc jedeme do Španělska.
 4. Loni nechtěli jet na dovolenou do zahraničí.
 5. Jdeš příští týden na Jackovu oslavu?
 6. Koupil jsem ty dárky před týdnem.
 7. Koupil jsem ty dárky týden předtím.
 8. Naše dovolená končí za týden.
 9. Přijďte za rok a uvidíme.
 10. Naše dovolená končí za týden.
 11. Přijďte za rok a uvidíme.
 12. Minulý týden jsem hodně tvrdě pracoval.
 13. Poslední týden jsem opravdu tvrdě pracoval.
 14. Loni se hodně změnil.
 15. Hodně se za poslední rok změnil.
 16. Počet návštěvníků se minulý měsíc náhle zvýšil.
 17. Počet návštěvníků se za poslední měsíc zvýšil.
Přepis bublinkové nápovědy: