THERE IS / THERE ARE (test)

Vydáno dne 22.01.2011

Umíte správně používat tuto základní vazbu? Otestujte se. 1. ________ a book on the table.

  1. It is
  2. There are
  3. There is
  4. They are
 2. ________ no students in the classroom.

  1. There are
  2. There aren't
  3. There is
  4. They are
 3. Are there any apples in the bag? – Yes, ________.

  1. are there
  2. there are
  3. there is
  4. they are
 4. ________ someone at the door.

  1. It is
  2. There are
  3. There is
  4. They are
 5. Are the rooms single or double? – ________ double rooms.

  1. It is
  2. There are
  3. There is
  4. They are
 6. ________ any cars in the street.

  1. There are
  2. There aren't
  3. There is
  4. They are
 7. Where are your parents? – ________ in the living room.

  1. There are
  2. There is
  3. There's
  4. They are
 8. How many English words ________?

  1. are
  2. are there
  3. is
  4. is there
 9. ________ some coffee in the pot.

  1. It is
  2. There are
  3. There's
  4. They are
 10. Is the dictionary big? – Yes, ________ a big dictionary.

  1. it is
  2. there are
  3. there is
  4. there isn't
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) b, 4) c, 5) d, 6) b, 7) d, 8) b, 9) c, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: