MARRY vs. GET MARRIED (test)

Vydáno dne 27.01.2011

Umíte správně používat sloveso ‚marry‘ a spojení ‚get married‘? Otestujte se.Pokud si nejste jisti, přečtěte si samostatný článek zde.

 1. She never wants to ________ him.

  1. get married
  2. get married with
  3. married
  4. marry
 2. They ________ in December.

  1. got married
  2. got married with each other
  3. got marry
  4. marry
 3. Susan ________ John.

  1. is married to
  2. is married with
  3. married to
  4. married with
 4. When are you ________?

  1. getting married
  2. getting married to?
  3. getting marrying
  4. marrying
 5. She ________ when I met her.

  1. married
  2. married to him
  3. was married
  4. was married with him
 6. David ________ Jessica last weekend.

  1. got married with
  2. married
  3. married to
  4. married with
 7. My father ________ my mum before I was born.

  1. got married to
  2. got married with
  3. married to
  4. married with
 8. I will never ________!

  1. get married
  2. get married with him
  3. get marry
  4. marry to him
 9. If she ________ him, she will be very unhappy.

  1. gets married
  2. gets married with
  3. marries
  4. marrys
 10. He ________ my sister.

  1. is getting married
  2. is getting married with
  3. is marring
  4. is marrying
Správné odpovědi: 1) d, 2) a, 3) a, 4) a, 5) c, 6) b, 7) a, 8) a, 9) c, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: