GIVE vs. PUT (dát něco někomu / někam)

Vydáno dne 30.01.2011

Začátečníci dělají často chybu při překladu českého ‚dát‘. V angličtině se totiž překládá jinak spojení ‚dát něco někomu‘ a ‚dát něco někam‘.GIVE vs. PUT (dát něco někomu / někam)

Začátečníci dělají velice často chybu při překladu českého slovesa ‘dát’. Proto je zde dnešní krátký článek. Pamatujte si, že pokud něco dáváte někomu a někam, vždy použijete jiné sloveso:

Studenti začátečníci sloveso put většinou již znají, ale přiřadí mu pouze český význam ‘položit’. To je sice pravda, ale ne úplná. Na druhou stranu také ví, jak přeložit české ‘dát’ – použijí sloveso give.

A zde je kámen úrazu. Sloveso put totiž neznamená jen české ‘položit’, ale taky ‘dát někam’. Pokud má tedy student přeložit větu ‘Polož to na stůl’ většinou bez problémů řekne ‘Put it on the table’.

Jenže když má přeložit větu ‘Dej to na stůl’ (což je významově pochopitelně to samé), řekne často ‘Give it on the table’, což je špatně.

Ještě jednou tedy pro připomenutí:

Když jdeme do důsledku, pokud se jedná o plochu, můžeme v češtině použít obě slovesa (dát, položit):

Dej to na stůl. = Polož to na stůl. TTT *1
Dala tašku na podlahu. = Položila tašku na podlahu. TTT *2

Pokud však něco dáváme jinam, už české sloveso ‘položit’ nepoužijeme, což je další důvod častých chyb.

Nyní si tedy pojďme ukázat časté chyby:

Give the book on the table.
Put the book on the table. TTT *3

Where did you give the remote?
Where did you put the remote? TTT *4

gave the milk in the fridge.
put the milk in the fridge. TTT *5

He gave the money in his pocket.
He put his money in his pocket. TTT *6

Susan gave the bags on the floor.
Susan put the bags on the floor. TTT *7

Pozn.: Obě slovesa jsou nepravidelná: give – gave – given, put – put – put.

Tento článek se sice spíše věnuje slovesu put a jeho významu ‘dát něco někam’, ale určitě je dobré zmínit strukturu věty při použití slovesa give:

give something to somebody = give somebody something

Sloveso give se totiž může vázat s dvěma předměty. Více si přečtěte v samostatném článku Dva předměty v anglické větě.  

Závěr

Snažte si představit, že sloveso give se používá při pohybu ‘z ruky do ruky’ (dát někomu, nikoli někam).

Překlad:
  1. Put it on the table.
  2. She put the bag on the floor.
  3. Dej tu knihu na stůl.
  4. Kam jsi dal to dálkové ovládání?
  5. Dal jsem to mléko do lednice.
  6. Dal si ty peníze do kapsy.
  7. Susan dala ty tašky na podlahu.
Přepis bublinkové nápovědy: