Slovní přízvuk: geography, biology, democracy...

Vydáno dne 28.01.2024

Pozor na slovní přízvuk ve slovech končících na -logy, -cracy, -metry, -graphy, -gamy…Word stress: Geography, biology, democracy, polygamy

Slovní přízvuk bývá poměrně obtížným aspektem anglické výslovnosti, obzvláště pro národy, jejichž rodný jazyk má slovní přízvuk pevně daný. V češtině je např. vždy na první slabice (doma, zeměpis, intenzivní, demokracie…), případně na předcházející přeložce (na stromě, do Pardubic, ve výšinách…). V angličtině je pravidel na slovní přízvuk hodně a často se ani pravidly neřídí. Někdy dokonce může umístění přízvuku ve slově odlišovat dvě různá slova či dva významy slova (desert – poušť, desert – opustit).

Dnes se podíváme na skupinu slovíček, u kterých často zaváhají i pokročilí angličtináři. Budou to slova, která končí na řecké přípony -logy, -graphy, -cracy, -nomy, -gamy a další. Budou to tedy slova cizího původu, která téměř v identické podobě existují i v češtině. Problém je ale právě ve slovním přízvuku. Zatímco v češtině je přízvuk na první slabice, v angličtině je na slabice PŘED uvedenou příponou.

Vezměme si např. slovo demokracie/de­mocracy. V češtině je pěkně přízvuk na začátku – demokracie. V angličtině je na slabice před příponou -cracy, tedy democracy /dɪ'mɒkrəsi/ . Podobně je tomu i u následují­cích slov:

Zde jsou slova s přepisem výslovnosti i nahrávkou:

I když vám možná z počátku nepůjde tato výslovnost “přes pusu”, jistě brzy zjistíte, že to jde. Je potřeba, aby se tento přízvuk před příponou zautomatizoval, aby vás potom jakékoliv takové slovo v textu nerozhodilo.

Vyzkoušejte si to sami

Nyní si vyzkoušejte výslovnost následujících slov. Vždy zkuste nejprve slovo vyslovit nahlas vy (nezapomeňte, přízvuk před příponou) a potom klikněte na ikonku reproduktoru – uslyšíte nahrávku výslovnosti rodilého Brita. Trefili jste výslovnost správně? Dvojím kliknutím na slovo si můžete přečíst překlad, definici a přepis výslovnosti.

-logy

analogy , anthology , apology , archaeology , astrology , biology , cardiology , chronology , criminology , ecology , endocrinology , etymology , futurology , gastroenterology , genealogy , geology , graphology , gynecology , hematology , ideology , immunology , lexicology , meteorology , methodology , microbiology , morphology , mythology , nanotechnology , neurology , numerology , oncology , ornithology , paleontology , pathology , philology , phonology , phraseology , physiology , scientology , sexology , sociology , technology , terminology , theology , trilogy , urology , volcanology , zoology  

-graphy

autobiography , bibliography , biography , cartography , choreography , cinematography , demography , discography , geography , lexicography , photography , pornography , topography , typography  

-cracy

aristocracy , autocracy , bureaucracy , democracy , technocracy , theocracy 

-nomy

agronomy , astronomy , autonomy , Deuteronomy , economy , gastronomy , taxonomy  

-pathy

apathy , homeopathy , psychopathy , telepathy  

-gamy

bigamy , monogamy , polygamy

-scopy

colonoscopy , endoscopy , gastroscopy , laparoscopy  

Změny přízvuku

Výše uvedená výslovnost platí jen ve tvarech slov, která jsme zmínili, tedy u podstatných jmen končících na -y. Pokud změníme slovní druh a tím i tvar slova, přízvuk se může přesunout. Zde jen několik základních pravidel, která se týkají předpon z našeho dnešního článku:

Podstatná jména označující osoby s koncovkami -er, -ist – přízvuk zůstává:

Podstatná jména, u nichž se dvojslabičná přípona změní na jednoslabičnou – hlavní přízvuk se posune o slabiku blíže:

Vytvoříme-li přídavné jméno pomocí -ic, -ical, hlavní přízvuk bude na první slabice přípony, tedy posune se o slabiku dále:

Pro další tvary doporučujeme vyhledat si slovo pro jistotu v kvalitním slovníku, kde je uvedena výslovnost včetně primárních a sekundárních přízvuků.

Přepis bublinkové nápovědy: