Czenglish Alert 2: Jak dlouho už něco dělám

Vydáno dne 27.11.2019

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Říkáme-li, jak dlouho něco dělám, nelze použít přítomný čas.Czenglish Alert 2: Jak dlouho už něco dělám

Velmi častou chybou českých studentů je používání přítomného času v případě, že něco už nějakou dobu dělám nebo že něco už nějakou dobu platí. Jedná se např. o věty:

Říkáme-li, jak už dlouho něco děláme, je nutné použít předpřítomný čas nikoliv jen přítomný.

I've lived here for 10 years. TTT *1 (nikoliv I live here…)
How long have you worked here? TTT *2 (nikoliv do you work…)
I've had this guitar for two years. TTT *3 (nikoliv I have…)
They've been gone for twelve hours. TTT *4 (nikoliv They are…)

Pokud se nejedná o stavy (být, mít, moci atd.) ale spíše o činnosti, používáme obvykle předpřítomný čas průběhový:

I've been studying English for 10 years. TTT *5 (nikoliv I am studying…)
How long have you been waiting? TTT *6 (nikoliv are you waiting…)

V hovorové angličtině se někdy předložka for vynechává:

We've been here two days. TTT *7 (= for two days)
He's been working here five years. TTT *8 (= for five years)

Pokud takovou chybu uděláte, tedy použijete-li místo předpřítomného času čas přítomný, mohlo by se stát, že vám nebude rozumět. Přítomný čas by totiž mohl znamenat budoucnost. Porovnejte:

I've been here for a week. TTT *9 – Jak už dlouho? Už týden.
I'm here for a week. TTT *10 – Na jak dlouho? Na týden.

Pokud byste tedy řekli větu I'm learning English for five years, bylo by to velmi matoucí. Chcete tím snad říct, na jak dlouho se ji učíte? To jistě ne.

Doporučujeme si také přečíst článek Předpřítomný čas průběhový.

Překlad:
  1. Bydlím tu už deset let.
  2. Jak dlouho tu pracuješ?
  3. Tuhle kytaru mám už dva roky.
  4. Jsou pryč už dvanáct hodin.
  5. Učím se anglicky už deset let.
  6. Jak už dlouho čekáš?
  7. Jsme tu už dva dny.
  8. Pracuje tu už pět let.
  9. Jsem tu už týden.
  10. Jsem tu na týden.
Přepis bublinkové nápovědy: