Jak úspěšně složit zkoušku FCE

Vydáno dne 07.03.2011

Tipy, jak si úspěšně poradit se všemi jednotlivými částmi cambridgské zkoušky FCE.Jak úspěšně složit FCE?

Jak na Cambridge First Certificate in English? Poradíme Vám!


Shrnutí nejdůležitějších změn od roku 2008:


Paper 1 Reading (Test 1 Čtení): 60 minut

Part 1 Multiple choice (Výběr z možností)

Part 2 Gapped text (Text s vynechávkami)

Part 3 Multiple matching (Přiřazování s výběrem z možností)

 

Paper 2 Writing (Test 2 Psaní): 80 minut

Part 1 Writing a letter or email (Psaní dopisu nebo emailu)

Part 2 Choice from writing an article,an essay, a letter, a report, a review, a story (Výběr mezi článkem, esejí, dopisem, zprávou, nebo, povídkou)

 

Paper 3 Use of English (Test 3 Užití jazyka): 45 minut

Part 1 Multiple choice gap-fill mainly testing vocabulary (Doplňování vynechávek s výběrem z možností, zaměřeno hlavně na slovní zásobu)

Part 2 Open gap-fill mainly testing grammar (Volné vynechávky zaměřené hlavně na gramatiku)

Part 3 Word formation (Tvoření slov)

Part 4 Key word transformation (Přeformulování vět s použitím daného slova a se zachováním významu, zaměřeno hlavně na gramatiku a slovní zásobu)

 

Paper 4 Listening (Test 4 Poslech): 40 minut

Part 1 Multiple choice (Výběr z možností)

Part 2 Sentence completion (Doplňování vět)

Part 3 Multiple matching (Přiřazování s výběrem z možností)

Part 4 Choosing from 3 possible answers (Výběr ze tří možných odpovědí)

 

Paper 5 Speaking (Test 5 Mluvení): 14 minut

Part 1 The interviewer asks each candidate some questions (Zkoušející pokládá každé/mu kandidátce/ovi otázky)

Part 2 Každý/á kandidát/tka hovoří ke zkoušejícímu zhruba 1 minutu

Part 3 Candidates have to discuss a task together (Kandidáti/tky spolu musí diskutovat na zadané téma)

Part 4 Candidates offer opinions relating to the task they have just completed (Kandidáti/tky vyjadřují své názory úkol, který právě dokončili/y)

 

GOOD LUCK WITH YOUR EXAM!

 


Jsme akreditované zkouškové centrum Cambridge ESOL a naši studenti úspěšně skládají Cambridge zkoušky

Nabízíme Vám nejvýhodnější Cambridge zkoušky v ČR. Přečtěte si oficiální článek ze serveru Novinky.cz
Prohlédněte si úspěšnost našich studentů u Cambridge zkoušek.
Navštivte náš náš oficiální web věnovaný Cambridge zkouškám.
Stáhněte si oficiální přihlášku ke Cambridge zkouškám na rok 2011!

Přepis bublinkové nápovědy: