Czenglish Alert 7: Podle mě

Vydáno dne 29.02.2020

Pozor, ve významu ‘podle mě’ či ‘podle mého názoru’ nelze v angličtině používat vazbu ACCORDING TO.Czenglish Alert 7: Podle mě

Česká předložka podle (někoho) se do angličtiny dá přeložit jako according to/ə'kɔ:dɪŋ t­ʊ/.

According to my father, you should apologize. TTT *1
According to the president, there is nothing that can be done. TTT *2
According to the rumor I heard, the new game will be released next month. TTT *3
The word ‘themself’ is a real word, at least according to Oxford Dictionary. TTT *4 

Používá se, když chceme říci, že někdo něco tvrdí, že to, co říkáme, pochází od někoho jiného, že se jedná o slova někoho jiného (ne moje). Nelze ji ale použít pro překlad spojení podle mě nebo podle mého názoru!

According to me, you should apologize.
According to my opinion, you should apologize.

Pomocí according to totiž vyjadřujeme, kdo danou věc tvrdí, z jakého ‘zdroje’ čerpáme nějakou informaci. Když mluvíme o vlastním názoru, nejde o uvádění zdroje informace, ale jen o to, co si myslíme, co se domníváme. To potom vyjádříme např. takto:

I think you should apologize. TTT *5
In my opinion, you should apologize. TTT *6  

Překlad:
  1. Podle táty by ses měl omluvit.
  2. Podle prezidenta se nedá nic dělat.
  3. Podle fámy, kterou jsem zaslechl, vyjde ta nová hra příští měsíc.
  4. Slovíčko ‘themself’ je skutečné slovo, alespoň podle Oxfordského slovníku.
  5. Myslím, že by ses měl omluvit.
  6. Podle mě by ses měl omluvit.
Přepis bublinkové nápovědy: