Czenglish Alert 12: Slovosled otázek v trpném rodě

Vydáno dne 29.04.2020

Pozor na slovosled otázek v trpném rodě. Zde mnoho českých studentů angličtině chybuje. (Přepracovaný článek z roku 2011)Czenglish Alert 12: Slovosled otázek v trpném rodě

Častou chybou českých studentů angličtiny je používání nesprávného slovosedu ve větách v trpném rodě. V češtině se ptáme např. “Kdy byl postaven tento dům?” či “Kdy bude doručeno to zboží?” V angličtině ale nejde použít stejné pořadí slov.

When was built the house?
When will be delivered the goods?

V angličtině je potřeba dodržovat anglický tázací slovosled. Otázky se tvoří pomocí tzv. inverze. Před podmět se posune pouze pomocné sloveso. Tedy v oznamovací větě máme:

The house was built in the 19th century. TTT 

V otázce se posune pomocné sloveso být (was) před podmět:

When was the house built? TTT 

Podívejte se na další příklady:

Where was your mother born? TTT
Where was King John buried? TTT
Why was the man arrested? TTT 

Pokud se nejedná o minulý čas, platí, že před podmět se přesouvá jen první pomocné sloveso:

When will the goods be delivered? TTT
Where is the prisoner being kept? TTT 

Více se o trpném rodě dočtete v článku Trpný rod (the passive).

Přepis bublinkové nápovědy: