BIG difference, BIG problem, BIG love

Vydáno dne 21.03.2011

Všude samé BIG… Jak se mu šikovně vyhnout?BIG problem, BIG difference, BIG love?

Aneb zbavujeme se “plyšáků”

Dnešní článek bude o slovíčku big/'bɪg/. Ne však o tom, jak ho používat, ale jak ho naopak nepoužívat.

Je to jistě jedno z prvních slovíček, která se student angličtiny naučí. Slovíčko je to opravdu praktické, dá se použít s obrovským množstvím konkrétních i abstraktních podstatných jmen. A právě tato univerzálnost je asi důvodem, proč mnohým studentům toto slovíčko zůstane už navždy.

Někdy se jakoby držíme těchto slov, která ve slovníku máme už dlouhá léta či desítky let a i když už naše slovní zásoba je širší a dovedli bychom místo big použít daleko více přesnějších a vhodnějších přídavných jmen, bude to neustále BIG problem, BIG difference, BIG surprise, BIG influence, BIG mystery, BIG strength apod.

Kdosi jednou tato slovíčka nazval “lexical teddy-bears” – lexikální plyšáci. Podobně, jako se některé děti nemohou zbavit svých plyšových medvídků, králíčků a žirafiček, i když jsou na ně staré, stejně se studenti nedokáží zbavit slov jako big, very, make, like, important, interesting apod.

Tento článek jsme zařadili do sekce psaní, protože v této oblasti je to ještě nápadnější, než např. v mluvení. Když čtete neustálé BIG toto a BIG tamto v písemné práci či eseji nějakého středně či více pokročilého studenta, je to ostuda. Přitom v písemném projevu většinou máme více času si slovíčka rozmyslet a nemusíme tedy vždy skočit hned po tom prvním, které nás napadne. Po ruce také možná máme množství dalších materiálů, jako jsou slovníky, tezaury apod.

Jen tak pro zajímavost se podívejte na nějaký svůj písemný text, který jste napsali v poslední době. Kolik je v něm slov, která jste se naučili v prvním měsíci či půl roce studia angličtiny?

Mějte na paměti, že kvalitní písemný projev rozhodně nespočívá jen v tom, že neobsahuje chyby. Student někdy může dostat zpět svoji práci ohodnocenou jako nedostatečnou z důvodu gramatiky a slovní zásoby a přitom v ní nemít jedinou chybu. Úroveň angličtiny se totiž projeví i v tom, jakou slovní zásobu a jak složité gramatické struktury používáme.

KOLOKACE

Jak se tedy zbavit slovíčka big? Existuje mnoho různých synonym, některá z nich jsou univerzálnější, jiná se hodí jen ke konkrétním podstatným jménům. Mluvíme potom o tzv. kolokacích, tedy slovech, která se k sobě hodí více, než slova jiná. Proto se např. používá heavy rain a ne big rain. Logický důvod tu není, heavy + rain jsou prostě přirozeně ko-existující slova, zatímco big + rain se spolu nepoužívají.

Nejlépe uděláte, když si pořídíte tzv. “kolokační slovník” (viz např. recenze Oxford Collocations Dictionary). Kolokace jsou ale ve větší či menší míře součástí všech kvalitních výkladových studijních slovníků. Jsme přesvědčeni, že pokročilý angličtinář se prostě bez slovníku kolokací neobejde.

Dnes si sice ukážeme, jak šikovně nahradit slovíčko big, ale to je jen jedna malá rybka v oceánu podobných slov.

BIG vs GREAT

První, co si u slovíčka big musíme uvědomit, je, že označuje především fyzickou velikost, fyzický rozměr. Když někdo např. bydlí ve velkém domě, vozí se ve velkém autě nebo má moc velký nos, klidně můžeme slovíčko BIG použít, i když i zde by se určitě našla další vhodná přídavná jména. Toto slovíčko ale ve valné většině případů nejde napasovat na abstraktní podstatná jména. U nich nemluvíme o fyzické velikosti! Nejde tedy říci např.:

U těchto by se jednalo vyloženě o chybu. U jiných to přijatelné je, ale ne moc sofistikované:

Místo big lze použít základní slovíčko great/'greɪt/. Není to nějaký stylistický zázrak, ale alespoň budou vaše věty správné. Slovo great totiž popisuje velikost významovou. O tu nám u abstraktních podstatných jmen jde, ne? Bude tedy potom:

Charles Dickens klidně mohl svoji knihu Nadějné vyhlídky pojmenovat jako Big Expectations, ale neudělal to. Použil právě slovíčko great.

Co nám řekne kolokační slovník?

Pokud chcete, aby váš text byl na úrovni a nespokojíte se jen se slovíčkem great, pak je načase otevřít kolokační slovník. V následující části jsme vybrali pár příkladů podstatných jmen, u kterých často v češtině používáme příd. jméno “velký” a k nim jsme uvedli několik nejdůležitějších kolokací. Je to pouze pro ilustraci, aby bylo vidět, jaké možnosti tu jsou. Uvidíte, že mnohá slovíčka se opakují a pokud je neznáte, určitě stojí za to, se je naučit.

difference

problem

amount

number

quantity

respect

surprise

decision

progress

importance

influence

love

benefit

Závěrem

Článek jistě nemohl pokrýt všechny kombinace slov, ve kterých v češtině používáme slovíčko “velký”. Naším záměrem bylo vás upozornit na tento problém a přimět vás, abyste se vždy zamysleli, kdykoliv v textu použijete slovíčko big. Je to opravdu v daném případě vhodný výraz? Neexistuje nějaké šikovnější přídavné jméno, které by ukázalo, že vaše angličtina je na vyšší úrovni?

Mějte po ruce určitě kvalitní slovník, ať již slovník specializovaný na kolokace (např. Oxford Collocations Dictionary for Learners of English či Macmillan Collocations Dictionary) nebo slovník, který alespoň ty základní kolokace uvádí v rámci běžných hesel (např. Longman Dictionary of Contemporary English) apod.

Co jsme si řekli o slůvku big platí i pro další “obyčejná” slovíčka.

Překlad:
  1. velký pokrok
  2. velký přínos/zisk
  3. velká úcta
  4. velký význam
Přepis bublinkové nápovědy: