Strany, stránky...

Vydáno dne 29.09.2020

Článek věnovaný slovíčku PAGE a vazbám s ním spojeným. (Přepracovaný článek z roku 2011)Strany, stránky

V tomto článku se budeme věnovat tomu, jak v angličtině mluvit o stránkách (v knize, v časopise, sešitě apod.) Jako studenti či učitelé angličtiny jistě často říkáte, na které straně v učebnici něco je, na jakou stránku má člověk obrátit apod. Proto je potřeba toto umět říct správně anglicky.

Použití slovíčka PAGE

Nejprve je nutné podívat se na samotné slovíčko strana, stránka. Důležité zde bude podstatné jméno page/'peɪdʒ/. Jedná se o stránku ve smyslu jedné potištěné či popsané strany listu v knize či časopise.

I read one page and fell asleep. TTT – přečetl jednu stránku, nikoliv oboustranný list
How many pages does he write every day? TTT 

Zároveň se může jednat také o celý list.

There was one page missing. TTT – chyběl celý oboustranný list (těžko bychom dokázali vytrhnout jen jednu stránku)
He tore a page out of his notebook and gave it to me. TTT 

Jinak pro list papíru se používá slovo sheet/'ʃi:t/ of paper.

Čísla stránek

Stránky se číslují. Číslu stránky se říká page number.

What's the page number? TTT 

Počet stran se vyjadřuje takto:

The Old Man and the Sea is 128 pages long. TTT
The book is only 200 pages. TTT
It's a 150-page book. TTT
I've got to write a two-page essay for tomorrow. TTT
The book has a thousand pages! TTT – toto není v angličtině tak běžné, proto doporučujeme používat spíše výše uvedené způsoby

Mluvíme-li o číslech stránek, používáme spojení page + číslo stránky:

It's on page 22. TTT

V tomto případě nepoužíváme člen!

It's on the page 22.

Člen bychom použili, kdybychom číslo stránky vyjadřovali řadovou číslovkou (což není obzvláště u vyšších čísel obvyklé):

You can read the introduction on the first page. TTT 

 Předložky

Chceme-li říci, na které stránce něco je, použijeme předložku on:

Let's stop the reading here and continue on page 25. TTT
The story appeared on the front page. TTT 

Ve školním prostředí se jistě setkáte s těmito spojeními s předložkami.

Look at page 10. TTT
Let's have a look at page 17 together. TTT
Turn to page 31. TTT
Open your book at page 40. TTT (britská angličtina, v americké by bylo to page 40)
Read pages 10 to 15. TTT (v americké často také 10 through 15)

Nahoře na stránce nebo dole na stránce vyjádříme pomocí at the top of the page nebo at the bottom of the page.

There is an interesting quote at the top of page 7. TTT
Now do the exercise at the bottom of the page. TTT 

Druhá stránka, protější stránka apod.

Chceme-li mluvit o další stránce v řadě, používáme the next page nebo the following page. Předchozí stránka by byla the previous page.

It's written on the next page. TTT
Please turn to the following page to see the chart. TTT
Please go back to the previous page for a minute. TTT 

Jedná-li se o protější stránku, používáme přídavné jméno opposite/'ɒpəsɪt/ nebo facing:

There are more exercises on the opposite page. TTT
Each page is written in English, with the Czech translation on the facing page. TTT 

Jde-li ale o druhou stranu listu papíru, tady už nepoužíváme podstatné jméno page ale side/'saɪd/:

There was nothing written on the other side. TTT
Look at the back side. TTT
Please print on both sides to save paper. TTT
My printer has an option for double-sided printing. TTT
Submit two single-sided copies of your paper by May. TTT 

Ve smyslu na druhé straně se dá také použít spojení over the page:

The article continues over the page. TTT 

Několik zajímavých výrazů

Závěrem

Ve školním prostředí a tedy i při studiu angličtiny přijde na strany a stránky řeč velmi často a je tedy dobré naučit se slovíčko page používat správně. V tomto článku jsme si ukázali základní použití a vazby. Měli byste být schopni v následujících případech najít a opravit chyby.

It's written at the page 235. TTT

Have a look on page 15. TTT

Open your books on page 235. TTT

Přepis bublinkové nápovědy: