'GIVE somebody CREDIT'

Vydáno dne 21.04.2011

Velice užitečná idiomatická vazba, i když možná méně známá. Rozuměli byste, kdyby vám někdo řekl ‚Give me some credit‘? Nejspíš budete překvapeni, ale nepůjde zde o peníze.‘GIVE somebody CREDIT’

Idiomatické spojení give sb credit nesouvisí s penězi, ačkoli samotné slovo credit může mít významy bankovní půjčka, připsaná částka (na bankovní účet) nebo kladný zůstatek (na účtu).

Slůvko credit totiž také znamená uznání, chvála nebo zásluha, ovšem v idiomatických vazbách se nedá do češtiny jednoduše přeložit. Ukážeme si ho tedy na různých situacích.

Give me some credit!

Bavím se třeba s někým o tom, že moje kamarádka Susan je hodná holka, ale Jack, se kterým teď chodí, je dle mého tupec. Naznačím, že jsem jí chtěl zavolat a říct jí, co si o tom všem myslím. No a kamarád se mě zeptá, jestli jsem jí zavolal a já mu na to řeknu:

Oh, come on. Give me some credit! = Ale no tak. Co si o mně myslíš? (doslova: dej mi trochu uznání)

Chtěl jsem tím říct, že mi do toho vlastně nic není, jestli ona s ním zůstane. Proto mě trochu uráží, že si můj kamarád myslí, že jí budu volat a rozmlouvat jí to.

Nebo jiná situace:

A: Jack's wife wants to divorce him. TTT *1
B: What? After all those years? Are you joking? TTT *2
A: Give me some credit! I would never joke about that. TTT *3

Nebo jiná situace:

A: Well, I think you should call her and explain everything. And apologize maybe? TTT *4
B: Give me some credit! I'm not twelve. I know how to handle it. TTT *5

Ve všech těchto situacích se spojení dá přeložit ‘no dovol’ nebo ‘co si o mně myslíš’, ale nejde to tak vždy. Někdy je to trefné, jindy ne. Vyjadřujete tím však vždy určitou nelibost nad reakcí někoho jiného. Do určité míry se vás dotklo, co si o vás myslí, nebo jak si myslí, že budete reagovat.

Chcete vlastně říci ‘snad si o mně myslíš víc, než že bych něco takového udělal’. Čímž se pomalu dostáváme k druhému způsobu použití této slovní vazby:

…than you give him credit for

Druhá část článku se opět věnuje jednomu specifickému použití spojení give credit. Většinou je na konci věty a přeložit by se dalo takto:

Použití je pochopitelně docela široké, ale význam je vždy podobný:

Your sister is much smarter than you give her credit for. TTT *6
He may be much smarter than you give him credit for. TTT *7
Jack was faster than his teammates gave him credit for. TTT *8

*Pozn.: Podle tohoto odstavce by se dalo soudit, že give somebody credit by se dalo přeložit jako ‘myslet si o někom něco víc’. Občas to tak opravdu funguje i v jiných rovinách.

give / get / take / deserve credit

Výše zmíněné vazby jsou velice specifické. Nyní už se však opravdu můžeme bavit o avizovaných významech uznání, chvála, zásluhy, ačkoli i zde jsou překlady spíše volné.

give sb credit (for sth) = připisovat zásluhy, dát / nechat uznání
get / receive credit = dostat pochvalu, shrábnout zásluhy
take credit = shrábnout zásluhy
deserve credit = zasloužit si chválu

They never give him any credit for doing his job properly. TTT *9
Give her some credit for trying. TTT *10
They lost, but we should at least give them some credit for doing their best. TTT *11

I never get any extra credit for working overtime. TTT *12
They lost, but they should get some credit. TTT *13
Why should he get all the credit for this? TTT *14
I planned the whole thing, but she got all the credit. TTT *15

I can't take all the credit for the success. TTT *16
I hope you will not let him take all the credit for that. TTT *17

They lost, but they deserve some credit. TTT *18
I don't think he deserves much credit. TTT *19

Závěr

Slovíčko credit má široké použití a mnoho různých významů. Stačí nahlédnout do kvalitního slovníku. Některé možná překvapí, že třeba slovíčko credits znamená ‘titulky’ (na konci filmu).

Dnes jsme se však chtěli zaměřit na jeho idiomatické použití převážně se slovesem give. Překlad většiny vět je ale pouze volný. Doporučujeme všímat si tohoto slovíčka hlavně při sledování seriálů a filmů.

Překlad:
 1. Jackova žena se s ním chce rozejít.
 2. Cože? Po tolika letech (po všech těch letech)? Děláš si legraci?
 3. No dovol? Nikdy bych o tom nevtipkoval.
 4. No já si mysím, že bys jí měl zavolat a všechno vysvětlit. A možná se omluvit?
 5. No dovol? / Co si o mně myslíš? Není mi dvanáct. Vím, jak a co mám udělat.
 6. Tvá sestra je mnohem chytřejší, než bys do ní řekl (než si o ní myslíš).
 7. Možná je mnohem chytřejší, než si o něm myslíš (než bys do něj řekl).
 8. Jack byl rychlejší, než by do něj jeho spoluhráči řekli.
 9. Nikdy mu nepřipisují žádné zásluhy za to, že dělá svoji práci pořádně.
 10. Tak ji nech alespoň trochu uznání za to, že se snažila (snaží).
 11. Prohráli, ale měli bychom jim alespoň dát nějaké uznání za to, že dělali, co mohli.
 12. Nikdy nedostanu pochvalu navíc za to, že pracuji přes čas.
 13. Sice prohráli, ale měli by dostat trochu uznání.
 14. Proč by měl za to dostat (shrábnout) všechny zásluhy.
 15. Já jsem to celé naplánoval, ale ona shrábla všechnu chválu.
 16. Nemohu shrábnout všechny zásluhy za ten úspěch.
 17. Doufám, že mu nedovolíš shrábnout za to všechny zásluhy.
 18. Sice prohráli, ale zaslouží si trochu uznání.
 19. Myslím, že si nezaslouží moc chvály (zásluhy).
Přepis bublinkové nápovědy: