Přítomný prostý čas (cvičení 2)

Vydáno dne 15.05.2011

Ověřte si v dalším základním cvičení, zda umíte správně pracovat s přítomným prostým časem. Hlavně pokud jde o slovosled.Napište do políčka slova ve správném pořadí. Pozor na překlepy. Někdy musíte tvar slovesa upravit, jindy přidáte pomocné sloveso (do/does). Nezapomeňte správně umístit podmět. Může jít o kladné věty, záporné věty i otázky: + = kladná věta, - = záporná věta, ? = otázka. Po vyhodnocení najeďte myší na značky u odpovědí. Dozvíte se správné řešení.

 1. Susan /go(+)

  ___________________________(1) to school from Monday to Friday.

 2. your father /drive (?)

  ___________________________(2) a big car?

 3. his parents / live (-)

  ___________________________(3) in the centre of Prague.

 4. their son / play (-)

  ___________________________(4) with toys very often.

 5. my sister /watch (+)

  ___________________________(5) TV every day.

 6. his friends / study (?)

  Where ___________________________(6) ?

 7. the shop / open (?)

  What time ___________________________(7) in the morning?

 8. her brother / fly (+)

  ___________________________(8) to London every month.

 9. his son / drive (-)

  ___________________________(9) a car.

 10. you / drink (?)

  ___________________________(10) tea or coffee?

Správné odpovědi: 1) Susan goes ; 2) Does your father drive ; 3) His parents don't live / His parents do not live ; 4) Their son doesn't play / Their son does not play ; 5) My sister watches / My sister watch ; 6) do his friends study / do his friends study? ; 7) does the shop open ; 8) Her brother flies ; 9) His son doesn't drive / His son does not drive ; 10) Do you drink
Přepis bublinkové nápovědy: