Krátké odpovědi (cvičení)

Vydáno dne 18.05.2011

Umíte správně odpovídat na jednoduché otázky ‚ano/ne‘? Otestujte se.Dopište do políčka vždy dvě slova tak, aby vznikla správná krátká odpověď, jako například Yes, I am nebo No, they don't. Tečku na konci věty už nepište. Po vyhodnocení najeďte myší na značky u odpovědí. Dozvíte se správné řešení.

 1. Are your parents at home?

  Yes, ___________________________(1) .

  1. Does your brother speak English?

  No, ___________________________(2) .

  1. Is his book open?

  Yes, ___________________________(3) .

  1. Do your friends study hard?

  No, ___________________________(4) .

  1. Do you like sushi?

  Yes, ___________________________(5) .

  1. Are those people your schoolmates?

  No, ___________________________(6) .

  1. Does their daughter use a computer at work?

  No, ___________________________(7) .

  1. Does the shop open on Saturdays?

  Yes, ___________________________(8) .

  1. Is your father a dentist?

  Yes, ___________________________(9) .

  1. Are the books new?

  No, ___________________________(10) .

Správné odpovědi: 1) they are ; 2) he doesn't / he does not ; 3) it is / it is. ; 4) they don't / they do not ; 5) I do / I do. ; 6) they aren't / they are not ; 7) she doesn't / she does not ; 8) it does / it does. ; 9) he is / he is. ; 10) they aren't / they are not
Přepis bublinkové nápovědy: