Otázky na podmět / předmět (cvičení 2)

Vydáno dne 24.05.2011

Druhé cvičení na otázky typu: Koho jsi viděl? / Kdo tě viděl? Tentokrát budete vybírat správné otázky z nabídky.Přečtěte si vždy krátký příběh. Následují čtyři odpovědi. Ke každé odpovědi vyberte správnou otázku, která předcházela.

Po vyhodnocení najeďte myší na značky u odpovědí. Dozvíte se správné řešení a vysvětlení.

 1. Susan calls Emma every day. Emma never calls Susan.

  ________________________________ (1)  – Susan.

  ________________________________ (2)  – Emma.

  ________________________________ (3)  – Susan.

  ________________________________ (4)  – Emma.

 1. Josh waved at Jessica. Jessica waved at the ticket inspector.

  ________________________________ (5)  – Jessica.

  ________________________________ (6)  – Jessica.

  ________________________________ (7)  – The ticket inspector.

  ________________________________ (8)  – Josh.

 1. Mark is watching TV. Chloe is knitting.

  ________________________________ (9)  – Chloe.

  ________________________________ (10)  – Knitting.

  ________________________________ (11)  – Mark.

  ________________________________ (12)  – Watching TV.

 1. Paul opened the bottle. The bottle was full. Paul drank the liquid.

  ________________________________ (13)  – Paul.

  ________________________________ (14)  – The bottle.

  ________________________________ (15)  – The liquid.

  ________________________________ (16)  – Paul.

 1. Rachel always kisses her son before he goes to bed. Her son always kisses his teddy bear.

  ________________________________ (17)  – Her son.

  ________________________________ (18)  – Rachel.

  ________________________________ (19)  – Her son.

  ________________________________ (20)  – His teddy bear.

Možnosti:
  1. a) Who call Emma every day?
  2. b) Who calls Emma every day?
  3. c) Who does call Emma every day?
  4. d) Who does Emma call every day?
  1. a) Who calls Susan every day?
  2. b) Who does call Susan every day?
  3. c) Who does Susan call every day?
  4. d) Who Susan calls every day?
  1. a) Who does Emma never call?
  2. b) Who Emma never call?
  3. c) Who Emma never calls?
  4. d) Who never calls Emma?
  1. a) Who call Susan?
  2. b) Who calls Susan?
  3. c) Who does Susan call?
  4. d) Who never calls Susan?
  1. a) Who did Josh wave at?
  2. b) Who did Josh wave?
  3. c) Who Josh waved?
  4. d) Who waved Josh?
  1. a) Who did the ticket inspector wave at?
  2. b) Who did wave at the ticket inspector?
  3. c) Who wave at the ticket inspector?
  4. d) Who waved at the ticket inspector?
  1. a) Who did Jessica wave at?
  2. b) Who did Jessica wave?
  3. c) Who did wave Jassica?
  4. d) Who Jessica waved?
  1. a) Who did Jessica wave?
  2. b) Who did wave at Jessica?
  3. c) Who wave at Jassica?
  4. d) Who waved at Jessica?
  1. a) Who does Chloe knit?
  2. b) Who does knitting?
  3. c) Who is Chloe knitting?
  4. d) Who is knitting?
  1. a) What does Chloe do?
  2. b) What does Chloe doing?
  3. c) What is doing Chloe?
  4. d) What is Chloe doing?
  1. a) Who does watching TV?
  2. b) Who is watching TV?
  3. c) Who watch TV?
  4. d) Who watches TV?
  1. a) What does Mark doing?
  2. b) What is doing Chloe?
  3. c) What is doing Mark?
  4. d) What is Mark doing?
  1. a) Who did open the bottle?
  2. b) Who did the bottle open?
  3. c) Who opened the bottle?
  4. d) Who the bottle opened?
  1. a) What did open Paul?
  2. b) What did Paul opened?
  3. c) What opened Paul?
  4. d) What was full?
  1. a) What did drink Paul?
  2. b) What did Paul drink?
  3. c) What drank Paul?
  4. d) What Paul drank?
  1. a) Who did drank the liquid?
  2. b) Who did drink the liquid?
  3. c) Who did the liquid drink?
  4. d) Who drank the liquid?
  1. a) Who does Rachel kiss?
  2. b) Who does Rachel kisses?
  3. c) Who kisses Rachel?
  4. d) Who Rachel kisses?
  1. a) Who does her son kiss?
  2. b) Who does kiss her son?
  3. c) Who kiss her son?
  4. d) Who kisses her son?
  1. a) Who does his teddy bear kiss?
  2. b) Who does kiss his teddy bear?
  3. c) Who his teddy bear kisses?
  4. d) Who kisses his teddy bear?
  1. a) What does her son kiss?
  2. b) What does her son kisses?
  3. c) What her son kisses?
  4. d) What kisses her son?
Správné odpovědi: 1) Who calls Emma every day? , 2) Who does Susan call every day? , 3) Who does Emma never call? , 4) Who never calls Susan? , 5) Who did Josh wave at? , 6) Who waved at the ticket inspector? , 7) Who did Jessica wave at? , 8) Who waved at Jessica? , 9) Who is knitting? , 10) What is Chloe doing? , 11) Who is watching TV? , 12) What is Mark doing? , 13) Who opened the bottle? , 14) What was full? , 15) What did Paul drink? , 16) Who drank the liquid? , 17) Who does Rachel kiss? , 18) Who kisses her son? , 19) Who kisses his teddy bear? , 20) What does her son kiss?
Přepis bublinkové nápovědy: