Směs otázek pro začátečníky 3

Vydáno dne 25.05.2011

Dalších patnáct otázek pro začínající angličtináře. 1. ________ is his new car?

  1. How colour
  2. How many
  3. What
  4. What colour
 2. The shoes aren't for me, they're for ________.

  1. he
  2. he's
  3. him
  4. his
 3. How much ________ the trainers?

  1. are
  2. cost
  3. is
 4. What colour's ________ your bike?

  1. ---
  2. are
  3. has
  4. is
 5. ________ a big house?

  1. Are you got
  2. Got you
  3. Have you
  4. Have you got
 6. He's ________ brother.

  1. Mike
  2. Mike's
  3. Mikes
  4. Mikes'
 7. I've ________ a new backpack.

  1. am
  2. got
  3. have
 8. ________ children have you got?

  1. How
  2. How are
  3. How many
  4. How much
 9. Please, ________ go to the party.

  1. don't
  2. not
  3. you don't
  4. you not
 10. My brother ________ in Prague. He lives in London.

  1. doesn't live
  2. isn't live
  3. lives not
  4. not live
 11. ________ with me, please.

  1. Come
  2. Come you
  3. Coming
  4. You come
 12. ________ time does this shop open?

  1. How
  2. What
  3. When
  4. Which
 13. My mom ________ in an office.

  1. is work
  2. work
  3. working
  4. works
 14. My sister's son is my ________.

  1. cousin
  2. grandson
  3. nephew
  4. niece
 15. My aunt's daughter is my ________.

  1. cousin
  2. granddaughter
  3. nephew
  4. niece
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) c, 3) b, 4) a, 5) d, 6) b, 7) c, 8) c, 9) a, 10) a, 11) a, 12) b, 13) d, 14) c, 15) a
Přepis bublinkové nápovědy: