Směs otázek pro začátečníky 4

Vydáno dne 26.05.2011

Dalších patnáct otázek pro začínající angličtináře. 1. He ________ work at 6 o'clock.

  1. finish
  2. finishes
  3. finishing
  4. finishs
 2. ________ you like an apple?

  1. Are
  2. Do
  3. Is
  4. Would
 3. What time do they ________ dinner?

  1. has
  2. have
  3. have got
  4. having
 4. My brother can ________ French.

  1. speak
  2. speaking
  3. speaks
  4. to speak
 5. What's your ________ name?

  1. teacher
  2. teacher's
  3. teachers
  4. teachers'
 6. March is the ________ month of the year.

  1. third
  2. three
  3. threes
  4. threeth
 7. ________ like an espresso, please.

  1. I
  2. I'd
  3. I'm
  4. I've
 8. My birthday is ________ February 12th.

  1. at
  2. by
  3. in
  4. on
 9. ________ you free tomorrow morning?

  1. Are
  2. Do
  3. Have
  4. Is
 10. What about ________ for a drink?

  1. go
  2. going
  3. to go
  4. to going
 11. Do you like pasta? – Yes, ________.

  1. does
  2. I am
  3. I do
  4. I have
 12. Is your brother at work today? – Yes, ________.

  1. he
  2. he is
  3. he's
  4. is
 13. My daughter ________ with toys every day.

  1. don't play
  2. plaies
  3. play
  4. plays
 14. Hi Jack, ________.

  1. nice see you
  2. nice to see you
  3. nice to seeing you
  4. nice you see
 15. What's ________ phone number?

  1. you
  2. your
  3. your's
  4. yours
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) d, 3) b, 4) a, 5) b, 6) a, 7) b, 8) d, 9) a, 10) b, 11) c, 12) b, 13) d, 14) b, 15) b
Přepis bublinkové nápovědy: