Spielberg, Frankenstein...

Vydáno dne 31.05.2011

Jak se správně vyslovují slova začínající na písmena SP, ST apod.? Jak správně přečíst jména jako SPIELBERG či STEINBECK?Spielberg, Frankenstein...

Dnešní článek o výslovnosti bude krátký ale snad někomu z Vás otevře oči. Podíváme se, jak se čtou slova začínající na SP, ST apod., tedy např. na jména uvedená v názvu. Hlavní poselství článku je:

 

Angličtina není němčina!

 

V němčině se totiž tato počáteční S- čtou jako Š. Město STUTTGART se tedy čte jako / štutgart /, STRAUSS se čte jako / štraus / atd. V angličtině se tato přejatá slova vyslovují na začátku se souhláskou S. Steven Spielberg, slavný americký režisér, se tedy vyslovuje takto:

Spielberg

Budeme-li tedy mluvit o městě Stuttgart ve státě Arkansas, bude to / stʊtgɑ:rt / nebo pokud se někdo v anglicky mluvícím světě jmenuje příjmením Strauss (což není neobvyklé), vyslovíme ho jako / straʊs /. I některá další slovíčka, která si angličtina z němčiny vypůjčila, se vyslovují poanglicku:

spitz / spɪts / - špic (rasa psa)
strudel
/ stru:dəl / - štrůdl jistě známe

Mezi další často nesprávně vyslovovaná slova či jména patří:

Albert Einstein / aɪnstaɪn /
Frankenstein / frʌŋkənstaɪn / - jméno vědce v knize britské spisovatelky Mary Shelley
John Steinbeck / staɪnbek / - americký spisovatel, autor románů Hrozny hněvu (The Grapes of Wrath) či O myších a lidech (Of Mice and Men).
Steffi
/ stefi / - ženské jméno
Lichtenstein
/ lɪktənstaɪn /
Switzerland
/ swɪtsələnd /
spaghetti
/ spə'geti / zde je samozřejmě původ italský, ale princip je stejný - v angličtině se počáteční SP nečte jako ŠP.

Samozřejmě když budeme mluvit o německé dívce Steffi, o německém Stuttgartu či o králi valčíků Straussovi, můžeme na začátku vyslovit německé Š, čímž ukážeme respekt k původnímu jazyku, nebo poangličtěle se S.

Jen pro zajímavost, existují i výjimky. Některá slova přejatá z němčiny si své Š ponechala. Např. xylofon / zvonkohra - glockenspiel / glɒkənʃpi:l /.

 

Závěrem

Jak jsem řekl v úvodu, článek je krátký a mnozí si možná řeknete, že zbytečný. Nevěřili byste ale, jak často i vysokoškoláci studující angličtinu říkají FRANKNŠTAIN apod. Dokud taková nesprávná výslovnost bude kolem nás, článek rozhodně nebude zbytečný. Proto pamatujte: Angličtina není němčina.

 

 

Přepis bublinkové nápovědy: