Nepřímé otázky (embedded questions)

Vydáno dne 07.06.2011

Procvičování tvorby nepřímých otázek pro mírně pokročiléOtázky v angličtině lze pokládát různými způsoby. Můžeme se zeptat přímo (např. Co děláš? Kde bydlíš?), ale také nepřímo (např. Nevíš, kdy odešel? Mohl bys mi říci, kdy Tomáš odjel?).

Příklad:

V angličtině je přímá otázka např. 'Where is he going?'
Pokud se chceme zeptat nepřímo, je zapotřebí dodržet oznamovací slovosled, tedy 'I would like to know where he is going.'

Nyní si tvoření nepřímých otázek vyzkoušejte sami.

Tečky a otazníky za větami do rámečků nepište!

1. Who is the woman over there?
I want to know ___________________________(1) .

2. Where did you put the file?
Can you tell me ___________________________(2) ?

3. What's the problem?
Could you explain ___________________________(3) ?

4. Is she mad at me?
I am not sure if ___________________________(4) .

5.Did she like the movie?
Can you remember if ___________________________(5) ?

6. How often did you take the dog for a walk?
Can you tell us ___________________________(6) the dog for a walk?

7. Was the test difficult?
Nobody knows if ___________________________(7) .

8. When does the game start?
I'm not sure ___________________________(8) .

9. What would he like to drink?
Tell me ___________________________(9) .

10. Why has she left?
I don't know ___________________________(10) .

Správné odpovědi: 1) who the woman over there is / who the woman is ; 2) where you put the file ; 3) what the problem is ; 4) she is mad at me / she's mad at me ; 5) she liked the movie ; 6) how often you took ; 7) the test was difficult ; 8) when the game starts ; 9) what he would like to drink / what he'd like to drink ; 10) why she has left / why she's left
Přepis bublinkové nápovědy: