Rozumíte vztažným větám?

Vydáno dne 11.06.2011

Vyzkoušejte si, jestli znáte pravidla týkající se vztažných vět v angličtině.Přečtěte si pozorně otázku a zkuste ji pečlivě promyslet dříve, než zakliknete odpověď.

 1. There are several people in this class who I consider to be highly cooperative.

  Lze v této větě vynechat vztažné zájmeno ‘who’?

  1. ano
  2. ne
 2. I don't like series which have predictable endings.

  Může být vztažné zájmeno nahrazeno zájmenem ‘that’?

  1. ano
  2. ne
 3. My sister, who is 7 years old, is interested in dancing only.

  Je možné nahradit vztažné zájmeno ‘who’ zájmenem ‘that’?

  1. ano
  2. ne
 4. Do you know anybody, who would like to join us?

  Je čárka v této větě správně?

  1. ano
  2. ne
 5. I bought my husband the CD he said he really wanted to hear.

  Je tato vztažná věta určující?

  1. ano
  2. ne
 6. Where would you like to study? – I want to go somewhere that has a good library.

  Je možné v této větě vynechat vztažné zájmeno ‘that’?

  1. ano
  2. ne
 7. The pupils helped the teacher with decorating the classroom, which was nice of them.

  Má v této větě být čárka?

  1. ano
  2. ne
 8. Look! This is the place where I first kissed you.

  Dá se vztažné příslovce ‘where’ nahradit zájmenem ‘that’?

  1. ano
  2. ne
 9. The girl with who he went to the party was my cousin.

  Je předložka ‘with’ na správném místě?

  1. ano
  2. ne
 10. Our new flat, which we bought last month, has a beautiful kitchen and four spacious rooms.

  Jsou čárky v této větě správně?

  1. ano
  2. ne
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) b, 4) b, 5) a, 6) b, 7) a, 8) a, 9) b, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: