Cvičení: Zvratná zájmena

Vydáno dne 02.09.2011

Procvičte si používání zvratných zájmen (myself, yourself…)Do deseti vět níže doplňte správné zájmeno. Většinou budou potřeba zájmena zvratná (myself, yourself, himself atd.), ale může se jednat i o obyčejné osobní zájmeno (I, me, you, he, him…). Pořádně si proto přečtěte každou větu.

Po vyhodnocení si budete moci přečíst i poznámky k některým výrazům a vazbám v textu.

3. Why doesn't she do it ___________________________(1) when nothing we do is ever good enough for  ___________________________(2) .

1. My doctor told me I should take better care of ___________________________(3) .

2. He's incapable of love. He only loves ___________________________(4) .

4. How did the kids like it in the zoo? Did they enjoy  ___________________________(5) ?

5. Don't worry. Everything will work ___________________________(6) out.

6. No one helped us. We did it all by ___________________________(7) .

7. Careful, kids. You could hurt ___________________________(8) .

8. There's plenty of food, Clay. Help ___________________________(9) .

9. I was going through some stuff and she stood by ___________________________(10) the whole time. She's a real trooper.

10. She froze in horror. There was a huge spider sitting on the ceiling above  ___________________________(11) .

Správné odpovědi: 1) herself ; 2) her ; 3) myself ; 4) himself ; 5) themselves ; 6) itself ; 7) ourselves ; 8) yourselves ; 9) yourself ; 10) me ; 11) her
Přepis bublinkové nápovědy: