Sestavte věty

Vydáno dne 02.10.2011

Krátké cvičení, ve kterém poskládáte věty, které mají pomíchaný slovosled.Podívejte se, jak se nám věty pomíchaly. Vaším úkolem je slova v okénkách poskládat správně, tedy napsat do rámečku pod okénky, aby věta dávala smysl. Větu vždy začněte velkým písmenem a nezapomeňte na znaménka na konci vět.

 


___________________________(1)


___________________________(2)


___________________________(3)


___________________________(4)


___________________________(5)


___________________________(6)

Správné odpovědi: 1) When does it start? ; 2) What is your favourite food? / What is your favorite food? ; 3) I always come home at 4.30. / I always come home at 4.30 ; 4) I have got a cat and a hamster. / I have got a hamster and a cat. ; 5) How often do you cook? ; 6) She is my best friend. / She is my best friend
Přepis bublinkové nápovědy: