Výslovnost X

Vydáno dne 27.04.2021

Článek o výslovnosti slov obsahujících písmeno X.Výslovnost písmene X

Podívejme se spolu na to, jak se v angličtině vyslovuje písmeno X, obzvláště pokud se nachází na začátku slov jako např. xerox či xylophone.

Hláskování

Samozřejmě článek nebude o tom, jak se toto písmeno čte izolovaně např. při přeříkávání abecedy či hláskování. Správná výslovnost je X/'eks/. Češi někdy mají tendenci číst toto písmenko po česku (iks), což je špatně. Akta X, anglicky X-Files, jsou tedy /'eksˌfaɪlz/ a nikoliv /'ɪksˌfaɪlz/.

X ve slovech

Uvidíte-li x uvnitř či na konci anglického slova, nic tak zvláštního a překvapivého vás nečeká. Lze ho číst takto:

/ks/
např. max/'mæks/, sex/'seks/, saxophone/'sæksəfəʊ­n/, box/'bɒks/, axe/'æks/, ox/'ɒks/

//
např. anxious/'æŋkʃəs/, sexual/'sekʃʊəl

/gz/
např. example/ɪg'zɑ:mp­l/, examine/ɪg'zæmɪn, Alexander/ælɪg'zɑ:­ndə/, anxiety/æŋ'zaɪəti­/, exuberant/ɪg'zju:bər­ənt/

//
např. luxurious/lʌg'ʒʊəriə­s/

Co ale možná nevíte, je, že na začátku slov se x vyslovuje jako /z/. Jedná se o slova řeckého původu. a xylophone

xenophobia/ˌzenə'fəʊb­iə/ – xenofobie
Xerox/‘zɪərɒks­/ – Xerox (kopírka, kopírovat)
xi/'zaɪ/ – řecké písmeno 'ksí’
xylophone/'zaɪləfəʊ­n/ – xylofon
xenon /'zenɒn/ – plyn, ch. prvek (Xe)

Nenechte se překvapit ani různými vlastními jmény:

Xanadu /'zænədu:/ – původně město v Mongolsku, slovo v dnešním významu do angličtiny dostal básník T. S. Coleridge, vyjadřuje nějaké vysněné místo plné krásy a luxusu
Xanax /'zænæks/ – lék proti depresím, úzkosti apod.
Xavier /'zæviə/ nebo /'zeɪviə/ – mužské jméno Xaver
Xena /'zi:nə/ – bojovnice amazonka ze stejnojmenného televizního seriálu
Xerxes /'zɜ:ksi:z/ – perský velkokrál Xerxés I.

Například skupina Coldplay má album s názvem Mylo Xyloto. Sice název nic neznamená, ale přesto ho můžeme číst správně anglicky:

Samozřejmě tu nemluvíme o slovech jako X-mas, Xbox či X-ray, kde se X čte na začátku jako samostatné písmeno, tedy /eks/.

Závěrem

Vidíte, že písmenko X může být i poměrně problematické. Cílem článku bylo ukázat vám, že ne vždy se čte jako české /ks/.

Slova, která písmenem x začínají, nejsou v angličtině tak běžná ani důležitá, přesto by výrazy jako xerox či xylophone neměla žádného pokročilejšího studenta angličtiny ‘vykolejit’.

Přepis bublinkové nápovědy: