Obrázkový kvíz #3

Vydáno dne 30.10.2011

Doplňte správně předložky.Podívejte se na obrázek. Přečtěte si věty pod ním a doplňte do nich správně předložky.

obrázek

The light green ghost is ___________________________(1) the fence.

The pink ghost is sleeping ___________________________(2) the grave.

The yellow ghost is standing ___________________________(3) two pumpkins.

There are six stars ___________________________(4) the sky.

The red ghost is sitting ___________________________(5) the tree.

The light blue ghost is ___________________________(6) the tree.

There is a little mouse sitting ___________________________(7) the grave.

There is a white ghost smiling ___________________________(8) the grave.

Správné odpovědi: 1) above ; 2) in front of ; 3) between ; 4) in ; 5) in ; 6) behind ; 7) on ; 8) next to / near
Přepis bublinkové nápovědy: