Halloween Jokes activity 2

Vydáno dne 21.10.2012

Halloweenské vtípky (pokračování) – vyberte ke každé otázce vhodnou odpověď.Níže naleznete dedet vtipů, kterým se v angličtině říká ONE-LINERS, tedy jednořádkové vtipy. Vyberte vhodné doplnění, aby vtip byl vtipný.

Pamatujte, že mnohdy jde o hrátky se slovy, vtipy jsou pak založeny např. na polysémii (slova mají více významů), homonymii (dvě slova se stejně píší a čtou, jsou to ale ve skutečnosti dvě úplně jiná slova) či homofonii (dvě slova se jinak píší ale stejně vyslovují).

jack-o-lantern
 1. How can you tell if a vampire has a cold? – By his ________.

  1. castle
  2. coffin
  3. stake
  4. teeth
 2. How can you tell if the Boogey Man is in your house? – All your ________ gone!

  1. soap is
  2. tissues are
  3. toothpaste is
  4. towels are
 3. Why did the witches cancel their baseball game? – Because they ran out of ________!

  1. bats
  2. cats
  3. frogs
  4. toads
 4. What does a vampire never order at a restaurant? – ________.

  1. Fries
  2. Jelly
  3. Pie
  4. Steak
 5. Why was the Baby vampire scared to go to the bathroom? – Because he was scared of the ________.

  1. light
  2. mirror
  3. soap
  4. water
 6. What did the skeleton say to the vampire? – ________!

  1. You rule
  2. You stink
  3. You suck
  4. You're a nobody
 7. How do you make a witch scratch? – Take away the ________.

  1. C
  2. H
  3. T
  4. W
 8. Who goes to the monster's PTA? – Mummies and ________.

  1. deadies
  2. dummies
  3. vampies
  4. zombies
 9. Why do pumpkins never quarrel? – Because they have no ________ for fighting.

  1. brains
  2. guts
  3. stomach
  4. time
 10. Who was the ________ favorite politician? – Al Gore.

  1. ghost's
  2. vampire's
  3. werewolf's
  4. witch's
Správné odpovědi: 1) b, 2) b, 3) a, 4) d, 5) a, 6) c, 7) d, 8) a, 9) c, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: