Jak přeložit: svůj, svoje, svého...

Vydáno dne 08.01.2012

Začátečníci často neumí vyjádřit správně tato slovíčka. Než článek otevřete, jak se přeloží slovíčko „svůj“?Jak přeložit: svůj, svoje, svého…

Pokročilejší studenti mohou překlad těchto slovíček brát jako banalitu, ale nejeden začátečník (který si vše překládá ‘natvrdo’ z češtiny) si u nich občas láme hlavu. Slovíčka jako svůj, svoje, svého totiž v angličtině neexistují. Pro jejich vyjádření se používají přivlastňovací zájmena dané osoby.

Začátečník však tady dělá často chybu, protože si myslí, že svůj, svoje, svému se jednoduše přeloží your. To je pochopitelně špatně, ale jelikož your bylo jedno z prvních přivlastňovacích zájmen, které se student naučil, až velice často mu přidal i tento význam. A pokud chce přeložit třeba “On pozval své rodiče”, řekne “He invited your parents”.

Často díky této chybě vznikne vtipná situace, kdy se druhý student nebo učitel zarazí, jak je možné, že někdo pozval někam jeho vlastní rodiče. Nebo učiteli, který nevlastní vůz, řekne student třeba větu “I went there in your car”, nebo v horším případě “with your wife”.

Pokud tedy chcete přeložit slovíčka svůj, svoje, svého, svému, nahradíte je přivlastňovacími zájmeny:

Pozval jsem svoje rodiče.
Pozval jsem moje rodiče.
I invited my parents.

To platí pochopitelně u všech ostatních osob:

Pozval jsem svoje rodiče = I invited my parents
Pozval jsi svoje rodiče = You invited your parents
Pozval svoje rodiče = He invited his parents
Pozvala svoje rodiče = She invited her parents
Pozvali jsme svoje rodiče = We invited our parents
Pozvali si svoje rodiče = They invited their parents

Pozval svoje/jeho rodiče

Studenti často argumentují, že je mnoho případů, kdy je toto nejasné. Třeba když říkáte, že Pavel pozve své rodiče, použijete his. Když ale pozve třeba Pavel Davidovy rodiče (a vy nechcete použít David's), řeknete taky his.

Paul invited a lot of people to his party. He also invited his parents. TTT
Paul invited David to his party and he also invited his parents. TTT

V podobných větách je velice důležitý kontext. Pokud je nejasný, musíte si pomoci jinak. Třeba následovně (ačkoli zde je myslím kontext dostačující):

Paul invited a lot of people to his party. He also invited his own parents. TTT
Paul invited David to his party and he also invited David's paren­ts. TTT

one's

Pokud budete v česko-anglickém slovníku hledat slovíčko “svoje”, najdete obrat one's. Ten však v textu nepoužíváte!

One's nám vlastně zastupuje všechna možná přivlastňovací zájmena:

lose one's way = ztratit svou cestu (ztratit se, zabloudit)

I will lose one's way
I will lose my way
you will lose your way
he will lose his way
she will lose her way

Pozn.: Více si o zájmenu ONE můžete přečíst zde.

Závěr

Věříme, že z tohoto krátkého článku je vše jasné. Ale pro jistotu si dáme malý test. Podívejte se na následující věty a pokuste si je v duchu (nebo písemně) přeložit. Správný překlad si pak můžete překontrolovat v žárovkách.

Přepis bublinkové nápovědy: