English Proverbs (Quiz)

Vydáno dne 28.11.2011

Znáte anglická přísloví? 1. Barking dogs seldom ________.

  1. bite
  2. cry
  3. die
  4. lie
 2. Two's company, three's a ________.

  1. crowd
  2. mistake
  3. party
  4. trouble
 3. Where there's a will there's a ________.

  1. corpse
  2. lawyer
  3. way
  4. well
 4. There's no smoke without a ________.

  1. cigarette
  2. fire
  3. chimney
  4. match
 5. When the cat is away, the mice will ________.

  1. dance
  2. lay
  3. play
  4. stay
 6. Don't judge a book by its ________.

  1. author
  2. color
  3. cover
  4. seller
 7. To err is human, to forgive ________.

  1. admirable
  2. divine
  3. is not
  4. weak
 8. It's no use crying over spilt ________.

  1. beer
  2. blood
  3. milk
  4. sugar
 9. A penny saved is a penny ________.

  1. found
  2. gained
  3. spent
  4. wasted
 10. Don't put all your eggs in one ________.

  1. basket
  2. fridge
  3. pancake
  4. pot
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) c, 4) b, 5) c, 6) c, 7) b, 8) c, 9) b, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: