"One of my ... "

Vydáno dne 22.03.2012

Bude v této větě následovat jednotné číslo nebo množné? Další častá chyba studentů."One of my … "

Dnes nabízíme krátký článek s další častou chybou mnohých začátečníků. Ti totiž po tomto spojení použijí jednotné číslo:

One of my friend is German.

Vycházejí ze spojení “one friend”, jenže my zde říkáme něco trochu jiného. Správně je číslo množné:

One of my friends is German.

Proč tomu tak je? Zamyslete se třeba i nad češtinou. Řeknete “jeden z mých kamarádů” nebo “jeden z mých kamarád”? Říkáme tedy “jeden z mnoha”. Ukažme si pár příkladových vět:

Can I talk to one of the managers? TTT *1
I don't understand one of the exercises. TTT *2
One of my best friends is gay. TTT *3
I can only see one of the windows. TTT *4
One of our teachers comes from England. TTT *5 

of vs. from

Také si dejte pozor na doslovný překlad. Z češtiny by vás mohlo lákat použít předložku z, tedy from, ale to by bylo špatně:

One from my friends…
One of my friends…

Můžete říct pochopitelně pouze “jeden…”, pak je určitě číslo jednotné, ale pokud řeknete “jeden z…”, pak musíme dosadit číslo množné:

One teacher comes from England. TTT *6
One of the teachers comes from England. TTT *7

Překlad:
  1. Mohu mluvit s jedním z manažerů?
  2. Nerozumím jednomu cvičení.
  3. Jeden z mých nejlepších přátel je gay.
  4. Vidím pouze jedno z těch oken.
  5. Jeden z našich učitelů pochází z Anglie.
  6. Jeden učitel pochází z Anglie.
  7. Jeden z učitelů pochází z Anglie.
Přepis bublinkové nápovědy: