Spojení se členem nebo bez? (5)

Vydáno dne 06.12.2011

Otestujte si, zda znáte používání členů v některých víceméně ustálených vazbách.Doplňte do následujících vět a spojení člen určitý (the), neurčitý (a/an), nebo nulový (---).

 1. Can you hold? We'll put you through in ________ moment.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 2. I don't download TV shows from the Internet. I like to wait for them to come out on ________ Blu-ray.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 3. Your boyfriend called again, by ________ way. Why don't you give him your cell number?

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 4. This looks like a quiet place. Let's have ________ snack here and then go on.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 5. In 2009, according to statistics, someone died in ________ fire every 172 minutes.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 6. What the programme suggests is that maybe we are not alone in ________ universe.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 7. Jackie and Rick go to church, too, but they go to ________ different church.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 8. I shouldn't have believed him. It was ________ mistake.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 9. If you're afraid of vampires, I wouldn't recommend leaving the house after ________ dusk.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 10. Let's hit ________ road if we want to be there in time for the concert.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) d, 4) b, 5) b, 6) d, 7) b, 8) b, 9) a, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: