The United Kingdom vs. Great Britain

Vydáno dne 23.08.2018

Víte, jaký je rozdíl mezi Spojeným královstvím a Velkou Británií? A jak do toho zapadá Irsko? Pojďme si vše ukázat na mapě.The United Kingdom vs. Great Britain

V hodinách angličtiny se studenti učí o Anglii, Británii, Irsku, Skotsku nebo Spojeném království, ale často zmatkují, pokud mají určit, co je co. Proto nás dnes čeká krátká hodina zeměpisu. Začneme mapou Britských ostrovů = the British Isles:

Zde vidíte dva velké ostrovy a kolem nich spoustu malých ostrůvků. Tyto dva velké ostrovy jsou Velká Británie = Great Britain a Irsko = Ireland.

Irsko je vlevo, Británie vpravo. To asi nikoho nepřekvapí. Ale na mapce také vidíte oba ostrovy rozděleny do částí. Irsko má dvě části a Británie tři. Umíte přesně pojmenovat jednotlivé části?

Snažte se neposouvat text níže, a pokud potřebujete nápovědu, najdete ji ve žluté žárovce: TTT *1


ZATÍM NEČTĚTE DÁL A POKUSTE SE ODPOVĚDĚT


Víte tedy, jak pojmenovat jednotlivé části? Pojďme se nyní podívat na stejnou mapu v detailu:

Poznali jste jednotlivé části?

Ireland/'aɪələnd/ (Irsko – ostrov) se dělí na dvě části:

Great Britain/ˌgreɪt'br­ɪtn/ (Velká Británie – ostrov) pak má tyto části:

Vraťme se ale k názvu dnešního článku. Kde tedy najdete United Kingdom/ju:ˌnaɪ­tɪd'kɪŋdəm/ (Spojené království)? Podívejte se na další mapu:

Celý název Spojeného království je totiž Spojené království Velké Británie a Severního Irska = the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

UK vs. GB

Asi jste se již setkali i se zkratkami UK (The United Kingdom) a GB (Great Britain). Pokud to není z textu výše již zřejmé, ještě jednou pro zopakování:

England + Scotland + Wales = Great Britain (GB)

England + Scotland + Wales + Northern Ireland = the United Kingdom (UK)

Státy a národnosti

Když už je řeč o státech, určitě je dobré zmínit i jednotlivé národnosti, ačkoli většinu z nich budete znát. Pozor si dejte zejména na správnou výslovnost států i národností.

Great Britain/ˌgreɪt'br­ɪtn/ British/'brɪtɪʃ­/
England/'ɪŋglənd/ English/'ɪŋglɪ­ʃ/
Scotland/'skɒtlənd Scottish/'skɒtɪʃ­/
Wales/'weɪlz/ Welsh/'welʃ/
Ireland/'aɪələnd/ Irish/'aɪrɪʃ
Northern Ireland/ˌnɔ:ðən'aɪ­ələnd/ Irish/'aɪrɪʃ

Pokud se někdo baví o Velké Británii, běžně použije pouze slovo Anglie. Když se někdo baví o obyvatelích Británie, běžně používá pouze slovo Angličané.

Jak je však jasné z mapek, Angličané jsou pouze obyvatelé Anglie, a pokud se chcete bavit o všech obyvatelích Velké Británie, je mnohem lepší použít národnost Britové. Třeba ve Skotsku vás rozhodně upozorní, že oni přece nejsou English, ale Scottish, popřípadě British.

Jak je to s určitým členem

Asi jste si všimli, že před spojením United Kingdom je určitý člen, ale před Great Britain není. Mnoho studentů nezná pravidla a tak se členy před státy docela bojují. Navíc my máme před Czech Republic také člen. Jak to tedy je? Pravidlo je poměrně jednoduché.

Jednoslovné názvy států a zemí jsou většinou bez členu. Proto nenajdete člen před slovíčky England, Scotland, Wales, ale taky pochopitelně třeba Poland, Germany, Greece, atd.

Pokud se jedná o víceslovný název země, použijeme určitý člen v případě, že jedno z těchto slov popisuje státní zřízení nebo je obecného charakteru:

the United Kingdom (kingdom = království)
the British Isles (isle = ostrov)
the Republic of Ireland (republic = republika)
the Czech Republic (republic = republika)
the United States (state = stát)

Great Britain (Britain je název)
Northern Ireland (Ireland je název)

Pozn.: Toto pravidlo bohužel není stoprocentní, ale pokud jde o názvy zemí, se kterými se studenti setkají nejčastěji, většinou se na něj můžete spolehnout. Obecně si ale pamatujte, že většina států a zemí nemá určitý člen.

Vlajky

the United Kingdom (této vlajce se říká Union Jack)
England
Scotland
Wales
the Republic of Ireland

Závěr

Znalost reálií je určitě nedílnou součástí učení se jazyka. Je tedy dobré mít povědomí o tom, co je UK a co GB. Mnoho studentů v tom hodně pokulhává. Pojďte si tedy na závěr udělat malý test: Dokážete už pojmenovat jednotlivé části?

1 = TTT *2
2 = TTT *3
3 = TTT *4
4 = TTT *5
5 = TTT *6

1 + 2 = TTT *7
2 + 3 + 4 + 5 = TTT *8
3 + 4 + 5 = TTT *9

Překlad:
  1. potřebujete někam umístit IRSKOU REPUBLIKU, SEVERNÍ IRSKO, ANGLII, SKOTSKO A WALES
  2. the Republic of Ireland
  3. Northern Ireland
  4. Wales
  5. Scotland
  6. England
  7. Ireland (ostrov)
  8. the United Kingdom
  9. Great Britain
Přepis bublinkové nápovědy: