How old are the children?

Vydáno dne 15.01.2012

Spočítejte svíčky na dortu a napište, kolik je dětem let.Děti slaví narozeniny. Spočítejte svíčky na dortu a do okének napište slovem, kolik roků jim je.


Eve is ___________________________(1) years old today!


David is ___________________________(2) years old today!


Kim is ___________________________(3) year old today!


Tom is ___________________________(4) years old today!


Amy is ___________________________(5) years old today!


Fred is ___________________________(6) years old today!


John is ___________________________(7) years old today!


Lucy is ___________________________(8) years old today!

Správné odpovědi: 1) five ; 2) twelve ; 3) one ; 4) four ; 5) six ; 6) two ; 7) seven ; 8) three
Přepis bublinkové nápovědy: