HAPPY vs. LUCKY

Vydáno dne 17.11.2018

Mnoho začátečníků si plete tato poměrně rozdílná slovíčka. Znáte rozdíl mezi větami “I'm happy” a “I'm lucky”?HAPPY vs. LUCKY

Mnoho začátečníků si myslí, že slovíčka happy/'hæpi/ a lucky/'lʌki/ znamenají “šťastný”. Do jisté míry sice mají pravdu, ale rozhodně tato slova nemůžeme zaměňovat. V kostce si je můžeme přeložit takto:

Z toho pak plyne následující:

Ač jsme si řekli to nejdůležitější, pojďme si nyní ukázat více příkladových vět, na kterých si význam lépe zafixujete.

happy = šťastný, mající radost

I always love a film with a happy ending. TTT *1
Is he happy that he was promoted last week? TTT *2
You aren't very happy about your results, are you? TTT *3
Are you happy in your new job? TTT *4
I love this town. I'm very happy here. TTT *5
I'll carry the books for you. I'm happy to help. TTT *6
You are pregnant? I'm so happy for you! TTT *7
I was very happy when she called me back. TTT *8
Just look at our neighbours. They are such a happy couple. TTT *9
The dog was very happy to see her again. TTT *10
My sister's coming next week. I'm so happy. TTT *11  

Pozn.: Všimněte si, že v českých překladech často používáme slovo “rád” nebo “mít radost”, protože “šťastný” v češtině v mnoha kontextech tak často nepoužíváme.

lucky = mající štěstí

They were very lucky to survive the earthquake. TTT *12
I wasn't very lucky. I had only two correct answers in that test. TTT *13
This is your lucky day. You've won 1,000 dollars! TTT *14
You're a lucky man, Jack. You have a big house, beautiful wife and two healthy kids. TTT *15
You passed the test? I failed. Lucky you! TTT *16
What is your lucky number? TTT *17
This button is my lucky charm. It always brings me luck. TTT *18
You're lucky that she was still at home. TTT *19
The trip was great. We were very lucky with the weather. TTT *20  

happy vs. lucky

Pojďme si nyní ukázat pár vět, ve kterých použijeme obě slovíčka. Význam se pochopitelně změní:

I passed the test. I'm happy. TTT *21
Vyjadřuju pouze radost, že jsem udělal test.
I passed the test. I'm lucky. TTT *22
Vyjadřuju, že mi něco vyšlo. Že jsem se třeba moc neučil, ale v testu byly zrovna věci, které jsem znal.

He won a lottery. He's very happy. TTT *23
Vyjadřuju pouze jeho radost, že vyhrál.
He won a lottery. He's very lucky. TTT *24
Vyjadřuju, že mu to vyšlo, že se mu podařilo vyhrát. On v podstatě nemusí být šťastný (happy), že vyhrál, ale to je nepravděpodobné.

Look at them. They are very happy. TTT *25
Vyjadřujeme pouze, že oni jsou (možná na rozdíl od nás) velmi šťastný pár. Mají se rádi.
Look at them. They are very lucky. TTT *26
Vyjadřujeme, že se jim něco povedlo, že mají štěstí, že mají jeden druhého.

Nebo slovíčka můžeme ve větě kombinovat:

She was lucky and won a car in a lottery and now she is very happy. TTT *27
I'm happy, because I was lucky to escape the thunderstorm, and I'm not soaking wet. TTT *28  

happiness vs. luck

Určitě se také hodí znát příbuzná podstatná jména, jejichž význam vychází z informací, které jsme si již řekli. K přídavnému jménu happy přidáme příponu -ness (změkčí se koncové Y):

He thinks that money can bring happiness. TTT *29
We wish you a lot of happiness in your life together. TTT *30
She was filled with happiness when she held her baby for the first time. TTT *31
You simply can't buy happiness. TTT *32
Susan cried with happiness when she saw him again after so many years. TTT *33  

U přídavného jména lucky naopak ubereme koncové -y:

I'd like to wish you luck in your new job. TTT *34
Do you really believe that this will bring you good luck? TTT *35
Some people believe it's bad luck to walk under a ladder. TTT *36
I always wear this bracelet for luck. TTT *37
Good luck in your exams. TTT *38
I think I broke my glasses. – Bad luck. TTT *39
I've got an interview this afternoon. – Good luck! TTT *40  

Závěr

Věříme, že se nám dnes podařilo objasnit rozdíl mezi těmito podobnými slovíčky.

Pamatujte si, že happy a happiness souvisí s pocitem radosti a štěstí.

Naopak lucky a luck souvisí s určitou dávkou štěstí, které moc nemůžete ovlivnit.

Může se stát, že jste nejprve lucky (máte štěstí, něco vyjde, něco se vám povede) a pak jste happy (máte radost a pocit štěstí).

Překlad:
 1. Vždy mám rád film se šťastným koncem.
 2. Je šťastný, že byl minulý týden povýšen?
 3. Nemáš moc radost z těch výsledků, že?
 4. Jsi ve své nové práci spokojený?
 5. Miluju tohle město. Jsem tu velice šťastný.
 6. Vezmu ti ty knihy. Rád pomůžu.
 7. Ty jsi těhotná? Mám za tebe obrovskou radost!
 8. Byl jsem strašně rád, když mi zavolala zpátky.
 9. Jen se podívej na naše sousedy. Jsou tak šťastný pár.
 10. Ten pes měl velkou radost, že ji zase vidí.
 11. Moje sestra přijede příští týden. Mám takovou radost.
 12. Měli velké štěstí, že přežili to zemětřesení.
 13. Neměl jsem moc štěstí. Měl jsem v tom testu jen dvě správné odpovědi.
 14. Toto je váš šťastný den. Vyhrál jste 1.000 dolarů!
 15. Jsi šťastný muž, Jacku. Máš velký dům, krásnou manželku a dvě zdravé děti.
 16. Ty jsi ten test udělal? Já jsem to nezvládl. Ty máš ale štěstí.
 17. Jaké je tvé šťastné číslo?
 18. Tento knoflík je můj talisman pro štěstí. Vždycky mi nosí štěstí.
 19. Máš štěstí, že byla stále doma.
 20. Ten výlet byl skvělý. Měli jsme velké štěstí s počasím.
 21. Udělal jsem ten test. Jsem šťastný.
 22. Udělal jsem ten test. Mám štěstí.
 23. Vyhrál loterii. Je velmi šťastný.
 24. Vyhrál loterii. Má velké štěstí.
 25. Podívej se na ně. Jsou velmi šťastní.
 26. Podívej se na ně. Ti teda mají štěstí.
 27. Měla štěstí a vyhrála v loterii auto. Teď je velice šťastná.
 28. Mám radost, protože jsem měl štěstí a unikl jsem té bouřce a nejsem promočený.
 29. Myslí si, že peníze mohou přinést štěstí.
 30. Přejeme vám hodně štěstí ve společném životě.
 31. Byla naplněna štěstím, když poprvé držela své dítě.
 32. Štěstí si prostě koupit nemůžeš.
 33. Susan plakala štěstím, když ho po tolika letech znovu viděla.
 34. Rád bych ti popřál štěstí ve tvé nové práci.
 35. Opravdu věříš, že toto ti přinese štěstí?
 36. Někteří lidé věří, že projít pod žebříkem je smůla.
 37. Vždycky nosím pro štěstí tenhle náramek.
 38. Mnoho štěstí u zkoušek.
 39. Myslím, že jsem si rozbil brýle. – To je smůla.
 40. Mám dneska odpoledne pohovor. – Hodně štěstí.
Přepis bublinkové nápovědy: