Join the Debate!

Vydáno dne 29.02.2012

Tip na způsob, jak procvičovat svoji mluvenou angličtinu.Join the Debate!

Pokročilejší studenti si často stěžují, že si nemají s kým a jak kvalitně procvičovat mluvenou angličtinu. Možná se v některých z následujících případů poznáte:

Výše uvedené věci možná postačí začínajícímu angličtináři, ale pokud byste se rádi posunuli dále, je potřeba dělat pro svoji mluvenou angličtinu více. Dnes Vám dám tip na to, co můžete udělat.

Výborným způsobem procvičování ‘speaking skills’ je tzv. debata.

Na zahraničních středních a vysokých školách (obzvláště v USA) jsou běžné debatní kroužky a pořádají se školní, okresní, krajské a celostátní debatní soutěže. Studenti si tam budují kromě všeobecného přehledu i schopnost argumentace, formování názoru na problémy ve společnosti, a v neposlední řadě i řečnické dovednosti.

Studenti angličtiny to mohou využít a kromě výše uvedeného si pomocí debat výborně procvičí svoji angličtinu. Naučí se přemýšlet a mluvit anglicky zároveň, což je velice důležité.

Na univerzitě v Pardubicích je např. debata jedním ze způsobů testování mluvené angličtiny. Studenti si ve dvojicích vylosují téma, dostanou chvíli na rozmyšlenou a potom už debatují. Učitel se na nic neptá, jen hodnotí.

Ve dvou se to lépe…

Nejlépe se angličtina procvičuje ve dvou a platí to i pro debaty. Pokud “nemáte s kým mluvit”, veřte, že stejný problém má možná 90 procent studentů angličtiny, tedy i 90 procent Vašich spolužáků. Každý říká “nemám s kým mluvit”… a přitom se stačí rozhlédnout a hned uvidíte pár lidí, kteří jsou na tom stejně jako vy. Na procvičování mluvení NENÍ potřeba rodilý mluvčí ani kvalifikovaný učitel či lektor angličtiny.

Pokud někoho takového najdete, máte skoro vyhráno a můžete debatovat. Uspořádejte ‘study party’ a dejte se do toho.

Máte dvě možnosti:

  1. vybrat si téma a “jen tak” si o něm povídat
  2. vybrat si téma a rozdělit si role – jeden z vás bude argumentovat PRO, druhý bude PROTI.

Důležité zásady:

  • Nevymlouvejte se slovy “já nevím, co bych o tom řekl ani česky”
  • Dejte si např. minutku na to, abyste se nad tématem zamysleli, popř. si zapsali základní argumenty.
  • Nezáleží na tom, co si ve skutečnosti myslíte. Při debatě můžete zastávat zcela opačný názor, než opravdu máte. (Šikovný řečník dokáže obhájit i ten nejstupidnější názor.)
  • Zamyslete se: Co si o tom myslíte Vy? Co si o tom (asi) myslí lidé obecně? Čím by asi argumentovali lidé, kdybyste jim řekli svůj názor? Čím byste protiargumentivali Vy? Co byste řekli člověku, který v daném ohledu zastává nějaký extrémní názor?
  • Poslouchejte pozorně, co říká váš ‘kolega’ a reagujte na to. Nejedná se o dva na sebe navazující monology ale o debatu. Samozřejmě nechte druhého domluvit, ale snažte se mluvit vždy k věci, vraťte se k tomu, co řekl ten druhý, vyjádřete souhlas / nesouhlas, podpořte argumenty.

I jeden paprsek…

Pokud ale z jakéhokoliv důvodu nemůžete či nechcete procvičovat ve dvou, budete se muset spokojit s monologem. Ovšem i ten lze vést na nějaké debatní téma. Vyberte si téma. Zvolte si, na jaké straně argumentu budete… jste pro či snad proti? Prezentujte svůj názor a vysvětlete ho, zdůvodněte ho. Zamyslete se nad protiargumenty, které lidé mají, a reagujte na ně. Obhajte své argumenty.

Zpětná vazba?

U každého cvičení je důležité mít nějakou zpětnou vazbu. Při debatách ve dvojicích si mohou studenti dávat zpětnou vazbu sobě navzájem… sami si jistě jsou schopni všimnout některých chyb toho druhého. Ale ať debatujete ve dvou nebo sami, výborným nástrojem je audio nahrávka. Když si celou debatu nahrajete, můžete si ji potom v klidu poslechnout, zamyslet se nad svými chybami (těch si jistě všimnete lépe než při samotném mluvení), zamyslet se nad vhodnějšími obraty, strukturami a slovíčky apod. Vše, co si při poslechu nahrávky uvědomíte, případně si dohledáte, doučíte, přeučíte apod., potom můžete zúročit při další debatě.

Debatní témata

Přichází ale zásadní otázka… kam chodit na debatní témata? Odpověď je jednoduchá… (ne, moje odpověď nebude ‘No přece na Help for English!’) Jak jsem řekl, na amerických školách jsou běžné debatní kroužky a debatní soutěže. Nebude tedy vůbec žádným problémem vygooglit si obrovskou zásobu “debate topics”, ze kterých budete moci čerpat jak pro své monology tak pro případné debaty ve dvojicích či skupinkách. Je důležité vyzkoušet co nejvíce různých témat, naučit se mluvit o všem možném (i nemožném). Uvidíte, že Vás potom snad žádná záludná otázka zkoušejícího u zkoušky nevyvede z rovnováhy.

Nalezená debatní témata budou mít pravděpodobně jednu z následujících po­dob:

Otázka ano / ne – Is reading books better than watching television? (Každý debatující potom odpovídá na otázku jinak, jeden zastává názor ‘ano’ a druhý ‘ne’.)

Tvrzení – Reading books is better than watching television. (Jeden debatující s tvrzením souhlasí, druhý ho odmítá.)

A vs. B – Reading books x Watching television (Dva protipóly, jeden debatující obhajuje A, druhý obhajuje B)

Zde jen několik ukázek debatních témat:

A co nevygooglíte, můžete si před debatní ‘session’ vymyslet sami, pro svůj kontext:

Učitelé

Debata v jakékoliv podobě je výborným cvičením na obohacení Vašich vyučovacích hodin. Samozřejmě musíte vybírat témata, která odpovídají věku a jazykové úrovni studentů – ne u všech uspějete s tématy jako euthanázie či legalizace marihuany. Jednoduché debaty lze procvičovat i u těch menších. Tam mohou děti debatovat např. zda je lepší v jejich škole matematika nebo čeština, či zda je lepší učitel Vopička nebo učitelka Nováčková. Téměř k jakémukoliv ve škole probíranému tématu lze dohledat nebo vymyslet několik debatních témat.

Debatovat mohou potom studenti ve dvojicích i ve skupinkách – každá skupinka si nejprve připraví společně své argumenty, zkusí předvídat případné protiargumenty druhé skupiny a potom se “do sebe pustí” (mohou mít určeného mluvčího, nebo můžete Vy určovat, kdo bude mluvit apod.). Předem můžete studentům dát nastudovat dané téma jako domácí úkol. Možností je spousta.

Předem můžete s žáky probrat nějaké struktury, pomocí kterých vyjadřujeme souhlas/nesouhlas, pomocí kterých sdělujeme svůj názor apod.

Vzhůru do debatování!

Přepis bublinkové nápovědy: