SUN (test)

Vydáno dne 05.05.2012

Znáte složeniny se slovíčkem SUN? Budete dosazovat slovíčka sunshine, sunbathe, suntan apod.Pokud si nejste jisti, přečtěte si článek.

 1. Is it raining? – No, ________ .

  1. it's shining
  2. it's sunshining
  3. the sun is shining
  4. the sun shines
 2. Where is your sister? – She is ________ in the garden.

  1. sunbathing
  2. sunscreening
  3. sunshining
  4. suntanning
 3. How was your holiday? You have a very nice ________ .

  1. sun colour
  2. suncolor
  3. sunskin
  4. suntan
 4. We're going on holiday next week. I need to buy a ________.

  1. sunblock
  2. sunny cream
  3. sunshine cream
  4. sunstop
 5. Look! The sun is ________. It's so beautiful.

  1. leaving
  2. raising
  3. rising
  4. shooting
 6. Look at your skin. You are red all over. You have ________.

  1. sunburn
  2. sunshine
  3. sunstroke
  4. suntan
 7. Have you seen my ________ ? I can't find them anywhere.

  1. sunglasses
  2. sunsets
  3. sunshadows
  4. suntans
 8. The sun ________ at 9:30 last night.

  1. rise
  2. rose
  3. set
  4. sets
 9. The midday ________ can be very dangerous for your skin.

  1. sunblock
  2. sundial
  3. sunscreen
  4. sunshine
 10. She has a beautiful old ________ in her garden. It shows time almost perfectly.

  1. sundial
  2. sunface
  3. sunhour
  4. sunwatch
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) d, 4) a, 5) c, 6) a, 7) a, 8) c, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: