Nevyslovované písmeno L (silent letter L)

Vydáno dne 15.07.2021

Pozor na slovíčka, která se sice píší s písmenem L, ale to se v nich nevyslovuje.Nevyslovované písmeno L (Silent Letter L)

Jedna z prvních věcí, se kterou se začínající student angličtiny musí smířit, je fakt, že se slova často jinak píší a jinak čtou. Nejen že se stejná písmena mohou číst v různých slovech různě (např. head /hed/ vs heat /hi:t/), ale objevuje se i mnoho tzv. silent letters (nevyslovovaných písmen). První případy tohoto jevu, se kterými jste se možná setkali, byla slova s nevyslovovaným L, jako je např. walk či talk.

Ano, v těchto (a dalších) slovech se L vůbec nevyslovuje. Není jich mnoho a možná proto se jim nevěnuje tolik pozornosti. Špatně zažitá výslovnost se potom člověka drží a těžko se jí zbavuje. Proto také tento článek. Pojďme se na ně podívat po skupinkách, popořadě.

V první skupině jsou slova končící na -lk.

Samozřejmě to platí i pro slova od nich odvozená. Např.:

Další skupinka slov končí na -lm.

Patří sem i dvě slovíčka končící písmeny -lf:

Nezapomeňme na gramatická slovíčka končící písmeny -ld:

Zajímavá jsou i tato dvě slovíčka:

Pozn.: V Americe často lidé mluví o svých rodičích jako o my folks /maɪ 'fəʊks/.

Nakonec zmíníme ještě tři zvláštní slůvka:

Vlastní jména

Po přečtení článku vás možná už nepřekvapí výslovnost některých vlastních jmen:

Johnnie Walker /wɔ:kə/ – značka Skotské whiskey
David Palmer /pɑ:mə/ – fiktivní senátor/prezident ze seriálu 24
William Faulkner /fɔ:knə/ – americký spisovatel
James K. Polk /pəʊk/ – bývalý americký prezident
the Falklands /fɔ:kləndz/ – souostroví v Atlantiku TTT *1
Sherlock Holmes /həʊmz/ – fiktivní detektiv z pera spisovatele A. C. Doyla TTT *2
Stockholm /stɒkhəʊm/ – hlavní město Švédska
Abraham Lincoln /lɪŋkən/ – také bývalý americký prezident
Malcolm X /mælkəm/ – bojovník za práva Afroameričanů
Ralph Fiennes /reɪf faɪnz/ – britský herec (Ralph se takto vyslovuje obzvláště v britské angličtině)

Závěrem

Slovíček s nevyslovovaným písmenem L je samozřejmě více, ale všechny důležité případy jsme v tomto článku pokryli. Ostatní jsou používaná spíše zřídka, jako např. balk, alms, caulk, malmsey, qualm a není asi potřeba se jimi nějak obzvláště zabývat (alespoň ne na této úrovni). Důležité je, abyste věděli, že např. walk není “wólk”, že palm není “pálm”, nebo že half není “hálf”.

Překlad:
  1. přijatelná je i výslovnost s L
  2. přijatelná je i výslovnost s L
Přepis bublinkové nápovědy: