Use of English 76

Vydáno dne 08.06.2012

76. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. “Have you passed the exam?” she asked me and I said ________.

  1. I hadn't
  2. I haven't
  3. that haven't
  4. that no
 2. There were a lot of people ________ the plane.

  1. aboard of
  2. on board
  3. on board of
  4. on the board of
 3. I don't really like TV. The only thing I watch is ________ David Letterman show.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 4. We were supposed to go out last night but she just ________.

  1. blew me off
  2. fired me away
  3. stood me off
  4. took me on
 5. It wasn't easy ________ all those questions. Some of them were really tricky.

  1. answer of
  2. answering
  3. to answer
  4. to be answered
 6. In my country, smoking marijuana is against the ________.

  1. justice
  2. law
  3. order
  4. rules
 7. He's late again. ________!

  1. What a surprise
  2. What a surprise is it
  3. What suprising
  4. What's a surprise
 8. This is Russ and this is ________ brother Jonah.

  1. Russ'
  2. Russ'es
  3. Russ's
  4. Russes'
 9. You shouldn't have ________ to me.

  1. laid
  2. lain
  3. lay
  4. lied
 10. He seemed like a bad guy but in the end he ________ to be a good person.

  1. happened
  2. supposed
  3. turned out
  4. was regarded
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) d, 4) a, 5) c, 6) b, 7) a, 8) c, 9) d, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: