The odd one out (elementary) #3

Vydáno dne 18.06.2012

Krátké cvičení, ve kterém budete mít za úkol vybrat ze skupiny čtyř slov vždy to, které se mezi ostatní nehodí.Vyberte z každé čtveřice slov to slovo, které se do skupiny nehodí:

  1. ear
  2. eye
  3. nose
  4. toe
  1. lake
  2. ocean
  3. river
  4. sea
  1. animal
  2. flower
  3. grass
  4. tree
  1. fourth
  2. once
  3. second
  4. third
  1. land
  2. moon
  3. star
  4. sun
  1. guinea pig
  2. hamster
  3. mouse
  4. parrot
  1. crayon
  2. pen
  3. pencil
  4. ruler
  1. enjoy
  2. hate
  3. like
  4. love
  1. cooker
  2. driver
  3. singer
  4. writer
  1. lie down
  2. sit down
  3. stand up
  4. wake up
Správné odpovědi: 1) d, 2) c, 3) a, 4) b, 5) a, 6) d, 7) d, 8) b, 9) a, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: