Cvičení: Slovní přízvuk (1)

Vydáno dne 15.07.2012

Umíte správně vyslovovat jednoduchá slovíčka? V angličtině totiž není přízvuk vždy na první slabice.Vyberte slabiku, ve které je hlavní (primární) přízvuk.

 1. surname

  1. 1 sur
  2. 2 name
 2. dictionary

  1. 1 dic
  2. 2 tion
  3. 3 a
  4. 4 ry
 3. umbrella

  1. 1 um
  2. 2 brel
  3. 3 la
 4. receptionist

  1. 1 re
  2. 2 cep
  3. 3 tion
  4. 4 ist
 5. December

  1. 1 De
  2. 2 cem
  3. 3 ber
 6. Japanese

  1. 1 Jap
  2. 2 a
  3. 3 nese
 7. restaurant

  1. 1 res
  2. 2 tau
  3. 3 rant
 8. comfortable

  1. 1 com
  2. 2 fort
  3. 3 a
  4. 4 ble
 9. cupboard

  1. 1 cup
  2. 2 board
 10. hotel

  1. 1 ho
  2. 2 tel
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) b, 4) b, 5) b, 6) c, 7) a, 8) a, 9) a, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: