Výslovnost NATURAL / NATIONAL

Vydáno dne 14.07.2012

Co je zvláštního na výslovnosti těchto dvou slov?Výslovnost: natural / national

Na první pohled se Vám může zdát, že dnešní téma si možná ani článek nezaslouží. Půjde o výslovnost dvou slovíček – natural a national. Určitě by stačilo, kdyby se každý podíval do slovníku, ale jak se zdá, mnoho lidí to u těchto dvou slov nenapadne. Proto tedy:

Problém je, že možná dobře znáte slova:

Od jejich výslovnosti si potom odvodíte i výslovnost přídavných jmen natural a national. To je ovšem chyba. Zatímco u podstatných jmen je dvojhláska //, přídavná jména mají jen samohlásku /æ/.

Samozřejmě to platí i u dalších odvozených slov naturally/‘nætʃrəl­i/, supernatural/ˌsu:pə'n­ætʃrəl/, unnatural/ʌn'nætʃr­əl/, international/ˌɪntə'næ­ʃnəl/. Žádné 'ej’ tu tedy určitě nevyslovujte.

Pozor! Mluvíme tu pouze o slovech nature a nation. Nejde vůbec o obecný jev (i když by se možná hrstka dalších podobných našla). Jiná slova, která mají jako podstatné jméno ve výslovnosti //, se nijak nemění: race – racial, sensation – sensational, change -changeable atd. Zde všude kmenová samohláska zůstává stejná.

Ještě upozorníme na dvě slova, u kterých lidé často výslovnost odvozují na základě podoby s dnešními slovy:

Přepis bublinkové nápovědy: