TV shows - televizní pořady

Vydáno dne 25.09.2012

Víte, jak se v angličtině říká nejrůznějším televizním pořadům?TV shows

V dnešním článku se podíváme na to, jak se v angličtině říká nejrůznějším televizním pořadům. Hlavní důvod, proč tento článek vlastně píšeme, je “klasická” věta českých studentů angličtiny:

I like to watch documents and serials.

Tuto častou chybu se pokusíme napravit. Abychom ale nemluvili jen o těchto dvou slovech, představíme si slovíček více.

Televizní pořad

Začneme tím, jak se anglicky řekne pořad. Poměrně běžný je výraz TV show (nebo jen show/‘ʃəʊ/), který se používá pro televizní pořady obecně. Nemusí jít o žádnou 'šou’, může to být sitcom či dokumentární pořad. Pokud byste chtěli být formálnější, můžete použít také výraz TV programme (britský pravopis) či TV program (americký pravopis).

Game of Thrones is a new TV show on HBO. TTT *1
Do you watch Dexter? – No, I don't like that show. TTT *2
On this website you can watch TV programmes that you've missed. TTT *3

Pozor, TV programme není televizní program či televizní průvodce!

Pro ten se používá buď výraz TV listing(s) (pokud jde o obyčejný přehled toho, co kdy kde dávají), nebo TV guide (pokud jde o podrobnější program s popisky apod.)

This newspaper has a TV listing on page 3. TTT *4
I only buy this paper because of the TV guide. TTT *5

V češtině používáme slovo program i ve významu televizní kanál/stanice. V angličtině to je TV station nebo TV channel.

Which channel is How I Met Your Mother on? TTT *6
I hate it when my husband always switches the channel in the middle of something interesting. TTT *7

Typy televizních pořadů

documentary

Pozor, televizní dokument (či dokumentární pořad) je documentary/ˌdɒkju'men­tri/, nikoliv document. Jedná se o typickou chybu českých studentů. Slovo document/'dɒkjʊmen­t/ je nějaký papír, lejstro, dokument.

Z tohoto slova vznikl v rámci tzv. “blendingu” (více zde) pojem mockumentary/ˌmɒkjə'men­tri/, což je fiktivní dokument. Vznikl přidáním slova mock (vysmívat se). Takový fiktivní dokument je pořad, který se tváří vážně, ale je celý (nebo částečně) smyšlený.

series

Slovíčko series/'sɪəri:z používáme obecně pro seriály či pásma pořadů. Pozor, nám Čechům se většinou nabízí spíše slovíčko serial/'sɪərɪəl, což je ale trochu něco jiného.

Series (jednotné i množné číslo má stejný tvar) je takový ten klasický seriál, kdy např. každý týden máme jednu epizodu, která má začátek a konec. Jednotlivé epizody na sebe mohou ale nemusí navazovat. Takový seriál je většinou vysílán i několik let, obsahuje více různých zápletek, postavy i děj se v průběhu vyvíjí, občas přicházejí nové postavy a některé staré odcházejí. Každá epizoda mívá jiného scénáristu a jiného režiséra. Je rozdělen na tzv. sezóny či řady.

Serial se v tomto významu běžně nepoužívá. Pokud ano, je to v britské angličtině a pro úplně jiný typ seriálu. Serial je vlastně jeden ucelený příběh rozdělený na několik částí, tedy jako kdyby natočili jeden dlouhý (např. tříhodinový) televizní film a ten potom vysílali na několik částí (když potom takový seriál vyjde na DVD, většinou si ani rozdělení na části nevšimnete). V americké angličtině se takovému pořadu říká miniseries/'mɪnisɪər­i:z/.

drama

Jako drama/‘drɑ:mə/ bývá označován téměř jakýkoliv 'vážný’ seriál, který má nějaký příběh (ani nemusí být přímo napínavý). Tedy je to téměř vše kromě sitcomů apod.

Existují potom např. teen drama (seriál o teenagerech), legal drama (o právnících), medical drama (o lékařích), docudrama (dokumentární seriál, který vypráví nějaký příběh), police drama (krimi), procedural drama (seriály o vyšetřovacích postupech), comedy drama (seriál s humorným podtextem), science fiction (sci-fi) atd.

sitcom

Slovíčko sitcom/'sɪtkɒm je vlastně zkráceninou spojení situation comedy, tedy situační komedie. Jedná se o komediální seriál ukazující skupinu postav v nějakém typickém prostředí (obývák, bar, nemocnice, IT oddělení apod.).

Prostředí je víceméně neměnné (natáčení probíhá v jednom studiu), humor je založen na situacích, ve kterých se postavy ocitají. V pozadí je někdy slyšet smích ať již živého publika, nebo nahraný.

soap opera

Pod pojmem soap opera/'səʊpˌɒpə­rə/, zkráceně často jen soap/'səʊp/, rozumíme něco jako telenovela, tedy seriál vyprávějící o každodenním životě lidí. Velký důraz bývá kladen na emoce, někdy až přehnaně.

Pozor, i slovu telenovela/telənə've­lə/ budou anglicky mluvící pravděpodobně rozumět, ale spíše si pod tím názvem představí seriál z latinskoamerické produkce.

talk show, chat show

Slovo talk show/'tɔ:kʃəʊ­/ je asi už poměrně zaběhnuté i v našem jazyce. Jedná se prostě o diskusní pořad, obvykle vážného charakteru. V britské angličtině je preferováno pojmenování chat show/'tʃætʃəʊ­/.

V USA je poměrně populární late night talk show (méně vážný diskusní pořad vysílaný v pozdějších hodinách, pro který je typické, že moderátor sedí za stolem, od kterého zpovídá hosty a uvádí hudební vložky apod.)

variety show

Spojení variety show/və'raɪət­iˌʃəʊ/ je něco jako ‘televarieté’ je pořad spojující písně, tance, humorné scénky apod. Mívá svého moderátora (či moderátory), který pořadem provází.

reality show

Spojení reality show/rɪ'ælɪti '­ʃəʊ/ (nebo také reality TV) je pořad ukazující skutečné lidi, nikoliv fiktivní postavy. Zaměřuje se především na jejich chování v nezvyklých situacích. Postavy se potom nechovají podle scénáře. Často má takový pořad formu soutěže, ve které účinkující mohou např. vyhrát vysoký finanční obnos.

game show

Slovo game show/'geɪmˌʃə­ʊ/, jak název napovídá, popisuje různé televizní soutěže, hry či kvízy.

news

Nakonec zmíníme ještě televizní zprávy, tedy news/'nju:z/. Důležité je, že to nejsou newspapers a také to, že news je v angličtině jednotné číslo (the news is).

Pokud mluvíme o jednom pořadu, musíme používat např. a news show, a news programme nebo (převážně v americké angličtině) a newscast.

Další pořady:

Co v televizi ještě uvidíme:

commercial

Slovo commercial/kə'mɜ:ʃl je televizní reklama. Vedle toho máme advertisement/əd'vɜ:tɪsm­ənt/, což je obecně reklama/propa­gace/inzerce.

V britské angličtině používají často TV advert.

infomercial

Slovo infomercial/'ɪnfəmɜ:ʃ­l/ je zvláštní typ reklamy. Je vysílán v časech s nejmenší sledovaností. Jsou to reklamy někdy až půl hodiny dlouhé, kde je představován nějaký produkt a následně si ho diváci mohou rovnou objednávat na uvedeném tel. čísle nebo webových stránkách. Tento termín se používá hlavně v americké angličtině. Jde o spojení slov information a commercial.

infotainment

Slovo výše vzniklo pomocí tzv. blendingu, stejně jako výraz infotainment/ˌɪnfəʊ'teɪ­nmənt/. Zde jsme spojili slovo information a entertainment, tedy informace a zábava. Jde o televizní (nebo rádiový) pořady, které jsou vzdělávací, ale zároveň i zábavné. Přeložit lze jako populárně vzdělávací pořady či populárně vědecký pořady.

public service announcement

Pod pojmem PSA (public service announcement) se skrývají spoty, které informují veřejnost o nejrůznějších věcech. Především se týkají zdraví, bezpečnosti, naléhavých situací apod. Televizní stanice je obvykle vysílají zdarma.

weather forecast

Spojení weather forecast/ˌweðə 'fɔ:­kɑ:st/ je předpověď počasí.

feature film

Spojení feature film/'fi:tʃəˌfɪ­lm/ je tzv. celovečerní film, ne tedy krátký televizní film nebo seriál, ale klasický film, který známe z kin apod.

reruns

Slovo rerun/'ri:ˌrʌn­/ je opakování – používáme pro vysílání nějakého starého seriálu.

Závěrem

Různých televizních pořadů je samozřejmě pravděpodobně více a dělí se na spoustu různých podžánrů. Naším cílem ale bylo představit ty nejdůležitější z nich a upozornit na časté chyby. Určitě nezapomeňte, že:

Překlad:
  1. <em>Hra o trůny</em> je nový seriál na HBO.
  2. Koukáš na Dextra? – Ne, tenhle pořad (seriál) se mi nelíbí.
  3. Na těchto stránkách můžete sledovat pořady, které jste propásli.
  4. V těchto novinách je televizní program na straně 3.
  5. Tyhle noviny kupuju jen kvůli televiznímu programu.
  6. Na kterém programu je seriál <em>Jak jsem poznal vaši matku?</em>
  7. Nesnáším, když manžel vždycky přepne program uprostřed něčeho zajímavého.
Přepis bublinkové nápovědy: