Face2Face INT, unit 9C - Vocabulary (reading)

Vydáno dne 14.09.2011

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 9C, Vocabulary (reading), strana 72arrest
arrest - zatknout
BrE
/ə'rest/ Přehrát
AmE
/ə'rest/ Přehrát

verb - (of police) to take somebody prisoner in order to ask them about a crime

 
bank account - bankovní účet, účet v bance
BrE
/'bænk əˌkaʊnt/ Přehrát
AmE
/'bænk əˌkaʊnt/ Přehrát

noun - an arrangement with a bank to take care of your money

 
con artist - podvodník, expert na podvody
BrE
/'kɒnˌɑ:tɪst/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nˌɑ:rt̬ɪst/ Přehrát

noun - a fraud, a person who uses other people's confidence to steal from them etc.

 
FBI - FBI
BrE
/'efˌbi:'aɪ/ Přehrát
AmE
/'efˌbi:'aɪ/ Přehrát

noun - (abbreviation) Federal Bureau of Investigation

 
fraud - podvod
BrE
/'frɔ:d/ Přehrát
AmE
/'frɔ:d/ Přehrát

noun - the illegal act of cheating a person in order to get money

 
cheque - šek
BrE
/'tʃek/ Přehrát
AmE
/'tʃek/ Přehrát

noun, British English - an order for a bank to pay money, used sometimes instead of money

 
lecturer - přednášející
BrE
/'lektʃərə/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - a person who gives lectures (esp. at universities etc.)

 
overdraw - přečerpat (např. účet)
BrE
/ˌəʊvə'drɔ:/ Přehrát
AmE
/ˌoʊvər'drɔ:/ Přehrát

verb - to take more money from an account than is available

 
pretend - předstírat
BrE
/prɪ'tend/ Přehrát
AmE
/prɪ'tend/ Přehrát

verb - to act like something is true but it is not, to act in a deceptive way

prison
prison - vězení, věznice
BrE
/'prɪzn/ Přehrát
AmE
/'prɪzn/ Přehrát

noun - a place where criminals are locked up

 
qualified - kvalifikovaný
BrE
/'kwɒlɪfaɪd/ Přehrát
AmE
/'kwɑ:ləfaɪd/ Přehrát

adjective - having proper qualifications

Přepis bublinkové nápovědy: